Hyppää sisältöön

Perusopetus ja lukio-opetus Savonlinnassa 14.5. alkaen

Perusopetus palaa lähiopetukseen 14.5.

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palataan 14.5.2020 työjärjestysten mukaisesti lähiopetukseen. Etäopetusta ei enää järjestetä.

Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Toukokuun 13. päivään saakka noudatetaan nykyisiä ohjeita lähi- ja etäopetuksesta.

Lapsen osallistuminen lähiopetukseen koulussa on nykyisen tautitilanteen ja epidemiologisen ennusteen valossa turvallista.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen on lähetetty ohjeet lähiopetukseen palaamiseen turvallisesti ja valtioneuvoston ohjeet huomioiden.

Isoja yhteistilaisuuksia, kevätjuhlia tai luokkakohtaisia tilaisuuksia ei järjestetä. Koulutyö päättyy lauantaina 30.5.

Muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella on vältettävä.

Lukioissa jatketaan etäopetusta 30.5. saakka

Hallituksen linjauksen mukaisesti lukioiden tiloja voidaan käyttää opetukseen 14.5. alkaen ottaen huomioon tartuntalain mukaiset toimenpiteet. Tämän mukaan lähiopetukseen voitaisiin siirtyä hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti Savonlinnan lukioissa jatketaan etäopetusta 30.5. saakka.

Ylioppilas- eikä lukuvuodenpäättäjäisjuhlia järjestetä, koska edelleen on voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan yli 10 henkilön tilaisuuksia ei saa järjestää.

Korvaava ylioppilasjuhla tullaan järjestämään lauantaina 29.8.2020, mikäli yleinen tilanne sen sallii. Toinen vaihtoehtopäivä juhlallisuuden järjestämiseen on syksyn ylioppilasjuhla 4.12.2020. Koulut informoivat asiasta opiskelijoita ja huoltajia tarkemmin.