Hyppää sisältöön

ProVaka-toiminnalla lisää hyvinvointia ja positiivisuutta päiväkoteihin

Pihlajaniemen päiväkoti Savonlinnasta sekä päiväkoteja Joensuusta ja Varkaudesta osallistuivat Jyväskylän yliopiston järjestämään ”ProVaka – sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä” -koulutuskokonaisuuteen vuosina 2018–2019. Koulutuksen aikana Pihlajaniemen päiväkodissa otettiin käyttöön pro-toimintakulttuuri, jossa käyttäytymistä ohjataan positiivisen palautteen avulla ja jossa aikuiset toimivat malliesimerkkinä. Jyväskylän yliopisto oli tukemassa toimintakulttuurin kehittämistä.

Toimintakulttuurin kehittämisessä tavoitteena oli luoda hyvinvoiva päiväkoti, jossa toimitaan kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä. Pihlajaniemen päiväkodissa kehittämistyö käynnistyi toiminnan ”pilkkomisesta” pieniin osiin ja sen hetkisen tilanteen arvioinnista, mikä toimii ja mihin asioihin tarvitaan muutosta. Samalla pohdittiin yhteisiä arvoja ja kasvatustyön tavoitteita.

– Näiden ajatusten ja toiminnan tarkastelun tulosten pohjalta lähdettiin laatimaan käyttäytymisodotuksia kasvatushenkilöstölle toimintatapojemme yhtenäistämiseksi ja uuden toimintakulttuurin pohjaksi, kertoo Pihlajaniemen päiväkodinjohtaja Kirsi Hakkarainen.

Pihlajaniemen päiväkodin lisäksi kaikki kaupungin päiväkodit ovat sitoutuneet ProVakan (positiivisesti ryhmässä oppiva varhaiskasvatus) mukaisiin toimintatapoihin ja menetelmän käyttöä viedään systemaattisesti eteenpäin. Päiväkotien toimintaa ohjataan ja tuetaan varhaiskasvatuspäällikön johdolla kokoontuvan ohjausryhmän kautta.

Keskeistä ProVaka-toiminnassa on ollut yhteisöllisyyden lisääminen ja yhteisten toimintatapojen määrittäminen sekä kasvatusosaamisen vahvistaminen. ProVaka on lisännyt säännöllisiä yhteisiä pedagogisia keskusteluja koko työyhteisön kesken sekä työhyvinvointia kaikissa päiväkodeissa.

Päiväkotien varhaiskasvatuksessa on käytössä yhtenäiset käytänteet lasten ohjaamisessa ja positiivisen sekä oikea-aikaisen palautteen antamisessa.

– Kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä on kevään 2021 aikana laadittu aikuisille käyttäytymisodotukset, joita harjoitellaan yhdessä. Käyttäytymisodotusten malliesimerkkinä on aina aikuinen, joka näyttää omalla käyttäytymisellään ja vuorovaikutuksellaan sovitun tavan toimia. Käyttäytymisodotuksia on laadittu päiväohjelman eri tilanteisiin, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen.

Lapsiryhmätyöskentelyssä ProVaka-toiminta on tarkoittanut ennen kaikkea lasten kasvun ja kehityksen tukemista positiivisin keinoin.

– Toiminnan kehittyessä Pihlajaniemen päiväkodissa ”Hyvänolon sopimukset” laajenivat kaikkiin lapsiryhmiin ja samalla luotiin käyttäytymisodotukset myös lapsille. Välittömän ja aidon kannustavan palautteen antamisen ja ei-sanan välttämisen lisäksi otettiin käyttöön myös pro-kortit, jotka tekevät palautteesta lapsille konkreettisemman ja näkyvämmän. Näitä onnistumisista saatuja kortteja lapset keräävät yhteiseen oman ryhmän pro-tauluun ja kun tavoiteltu määrä on saavutettu, koko ryhmä juhlii lasten onnistumisia pro-juhlilla, kertoo varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Tuula Kämäräinen.

– Lapsiryhmissä toivottu käyttäytymismalli ja onnistumisen elämyksiä ovat lisääntyneet, koska kasvattajat antavat tietoisemmin päivittäin lapsille kehuja. ProVaka on vahvistanut myös kodin ja päiväkodin yhteistyötä. Monessa kodissa on myös otettu omat pro-korttitaulukot käyttöön yhteisiin pro-harjoittelun kohteisiin, kuten ”laitan kengät paikoilleen”. Huomion kiinnittäminen kotona vahvistaa ja lisää toivottua käyttäytymismallia, toteaa Hakkarainen.