Hyppää sisältöön

Sähköinsinöörikoulutus Savonlinnaan – 20 aloituspaikkaa joka toinen vuosi

Xamk Oy:n hallitus on päättänyt Xamkin koulutustarjonnasta vuodelle 2022. Savonlinnan kampuksella on ensi vuonna yhteensä 459 aloituspaikkaa, mikä on 27,5 % enemmän kuin tänä vuonna. Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärä tulee kaksinkertaistumaan tulevien vuosien aikana yhteensä noin 1400 opiskelijaan. Kasvu perustuu aiemmin saatuihin uusiin koulutuksiin ja nyt päätettyyn koulutustarjontaan.

Tällä hetkellä Savonlinnassa voi suorittaa fysioterapeutin, geronomin, puurakentamisen ja biotuotetekniikan insinöörin, jalkaterapeutin, liikunnanohjaajan, sairaanhoitajan, koulukuraattorin sosionomin ja turvallisuusalan tradenomin amk-tutkinnon. Tarjolla on myös kolme ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lisäksi Savonlinnassa otetaan pysyvästi koulutustarjontaan sähkö- ja automaatioinsinöörin amk-koulutus syksyllä 2022. Koulutus on tarkoitus aloittaa Savonlinnassa joka toinen vuosi 20:lla aloituspaikalla.

Sähkötekniikan insinöörikoulutus aloitettiin kokeiluna kaupungin, Suur-Savon Sähkö Oy ja Järvi-Suomen Energia Oy, Norelco Oy sekä Sioma Oy:n rahoittamana.

– Kokeilusta saatiin erinomaisia kokemuksia. Koulutus oli selvästi kampuksen vetovoimaisin kevään haussa 2019. Nyt koulutus saa Savonlinnassa jatkoa, mikä on tärkeää Savonlinnalle ja koko Etelä-Savolle, kertoo Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

– Ammattikorkeakoulukampuksesta ja Teknologiapuistosta on tullut Savonlinnan kehityksen moottori yhteistyössä yritysten, maakuntaliiton, Ely-keskuksen, kaupungin, Samiedun, Luken, yhteistyöyliopistojen ja valtionpäättäjien kanssa, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Xamk Oy:n hallituksen jäsen Kirsi Torikka.

– Sähköinsinöörikoulutuksen pysyvä jatkuminen Savonlinnassa on erinomainen uutinen koko sähköalan kannalta. Se tuo luotettavuutta yritysten pitkän tähtäimen suunnitteluun ja antaa mahdollisuuksia jopa uusien liiketoiminta-alueiden kehittämiseen Savonlinnassa. Norelcossa on erinomaiset kokemukset käynnissä olevasta opiskeluerästä ja kaikki Norelcossa opiskelut aloittaneet ovat jo kesken opintojen siirtyneet vaativampiin tehtäviin. Pysyvän sähköinsinöörikoulutuksen aloittaminen Savonlinnassa on Xamkilta erinomainen askel alueen yrityksiä tukevaan suuntaan, kertoo Norelco Oy:n toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.

Vuonna 2022 Savonlinnassa alkaa myös uusi ylempi amk-koulutus: Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla. Koulutus vastaa digitalisaation asettamiin uusiin osaamisvaatimuksiin. Uudet sovellukset ja terveysteknologian ratkaisut muuttavat palveluja ja toimenkuvia, mikä edellyttää sote-alan ammattilaisilta uusia käytännön taitoja ja osaamista.

Xamkilla on vahva rooli myös Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevassa. Nohevassa on Xamkin kuitu-, jätevesikäsittely-, ja mikroselluloosalaboratorio sekä elektroniikan testilaboratorio. Nämä ovat luoneet edellytyksen sille, että Savonlinnassa on vahva paperi- ja selluteknologiateollisuuden sekä elektroniikkateollisuuden keskittymät.

Nohevaan on käynnistymässä Xamkin puurakentamisen noin 15 miljoonan euron tutkimus-, tuotekehitys- ja testauslaboratorioinvestoinnin ja kehittämishankkeiden kokonaisuus. Tämä tulee luomaan edellytyksiä Savonlinnan mekaanisen metsäteollisuuden vahvistumiselle.

Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärän kehitys 2017-2024