Hyppää sisältöön

Savonlinna ja Enonkoski kokeilevat yhdessä kuntarajat ylittävää opetusta etäyhteyksillä

Savonlinnan kaupunki ja Enonkosken kunta ovat mukana valtakunnallisessa Suomen Kuntaliiton vetämässä Verkostoperuskoulu-hankkeessa. Savonlinna ja Enonkoski ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä opetuksen järjestämisen suhteen ja kunnilla on yhteinen seudullinen opetussuunnitelma. Hankkeen aikana on edistetty kuntarajat ylittävää yhteistyötä esim. oppilaiden vaativan erityisen tuen järjestelyjen osalta. Lisäksi niille Savonlinnan kunnan alueella asuville oppilaille, joiden koulumatka on lyhyempi Enonkosken suuntaan, on osoitettu koulupaikaksi Enonkosken koulu.

Verkostoperuskoulu -hankkeessa tavoitteena on jatkaa hyvää yhteistyötä ja varmistaa, että laadukas perusopetus on kaikkien seudun oppilaiden saavutettavissa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää opettajien osaamista yli kuntarajojen ja tarjota opetusta etäyhteyksiä hyödyntäen lainsäädännön puitteissa. Opetuksen tietoteknisenä edellytyksenä on ajantasainen laitekanta ja toimivat verkkoyhteydet.

Hankkeessa on kartoitettu opettajien osaamista ja halukkuutta opettaa etäyhteyksien kautta. Pilottikokeiluna suunnitellaan aloitettavan elämänkatsomustiedon ja ortodoksisen uskonnon opetus etäyhteyksiä hyödyntäen syksystä 2024 alkaen. Kokeilun jälkeen suunnitelmana on käynnistää myös A2- tai B2-valinnaisten vieraiden kielten etäyhteysopetus laajana seudullisena ratkaisuna Savonlinnan ympäryskuntien kanssa.

Hankkeen aikana on myös edistetty yliopistoyhteistyötä ja suunnitelmissa on aloittaa opettajankoulutus uudelleen Savonlinnassa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Monimuotokoulutukseen halutaan sisällyttää myös vahva digitaalisten taitojen osaaminen, sillä etäyhteyksien hyödyntäminen opetuksessa on tulevaisuuden koulussa välttämätöntä.

Verkostoperuskoulu -hanke nostaa esiin innovatiivisia ratkaisuja perusopetuksen kehittämiseksi

Hankkeen taustalla ovat väestöltään pienten ja keskisuurten kuntien kehitystrendit, kuten syntyvyyden lasku ja lapsimäärien väheneminen sekä maaltamuutto kasvukeskuksiin. Asutus keskittyy taajamiin ja kouluverkon ylläpito vaikeutuu useimmissa kunnissa. Lisäksi huolena on kasvava pula pätevistä opettajista.

Suomen Kuntaliiton tavoitteena on, että hankkeen päättyessä vuonna 2024 on koossa valtakunnallista tietoa siitä, miten kunnat voivat tehdä yhteistyötä perusopetuksen järjestämiseksi. Samalla tarkastellaan, onko kuntien liikkumavara riittävä vai tarvitaanko lakimuutoksia nykyiseen lainsäädäntöön.

“Haluamme myös nostaa esille innovatiivisia ratkaisuja perusopetuksen järjestämiseen ja tuoda näkyviin paikallisesti löydettyjä hyviä käytäntöjä, kuten Savonlinnassa ja Enonkoskella on nyt suunnitteilla”, kertoo projektipäällikkö Päivi Väisänen-Haapanen Kuntaliitosta.

“Kunnissa on paljon osaamista peruskoulun tulevaisuuden haasteiden ratkomiseen. Kokemuksemme mukaan Savonlinnassa ja Enonkoskella on erittäin hyvät mahdollisuudet tehdä paikallisesti toimivia ratkaisuja”, toteaa johtava konsultti Raila Oksanen FCG:stä.

Suomen Kuntaliitto toteuttaa hanketta yhteistyössä Finnish Consulting Group FCG:n kanssa. Hankkeen osarahoittajana toimii Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä HAMA (maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö). Hankkeessa on mukana 10 pilottialuetta eri puolilta Suomea ja yhteensä 39 kuntaa. Pilotit hakevat ratkaisuja alueensa perusopetuksen haasteisiin sekä kehittävät opetustarjontaa ja monipuolistavat opetusta yhteistyön keinoin.

Lisätietoja hankkeesta:

Mikko Ripatti, Savonlinnan kaupunki, sivistystoimenjohtaja, mikko.ripatti@savonlinna.fi, puh. 044 4174202

Kimmo Jaatila, Enonkosken kunta, sivistystoimenjohtaja-rehtori, kimmo.jaatila@enonkoski.fi, puh. 044 3453045