Hyppää sisältöön

Savonlinna Live -hanke toisi toteutuessaan resursseja tekemiseen

Savonlinnan matkailun kesäsesonki pitää turvata

Savonlinnan kaupunki hakee hankerahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksen avaaman ylimääräisen ESR-haun kautta. Haku on kohdennettu Itä-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin ja erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. Kaupunki hakee rahoitusta hankenimellä Savonlinna Live.

Savonlinnan kaupungin elinkeinopalvelujen yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen sanoo, että hankkeella halutaan tukea seudun palvelu- ja matkailualan yrityksiä selviämään tulevasta sesongista koronan synnyttämässä kriisitilanteessa.

– Koronapandemia on vakava uhka Savonlinnan seudun matkailun kesäsesongille ja alalla toimiville yrityksille, joiden liikevaihdosta suurin osa tehdään kesäkuukausina. Kyseessä on myös yksi kolmesta tärkeimmistä elinkeinoelämämme toimialoista.

Turtiainen korostaakin, että kaupunki ei voi jäädä passiivisena odottamaan viranomaisten päätöksiä siitä, miten ja milloin erilaisia maan sisäisiä ja ulkoisia liikkumisrajoituksia sekä -suosituksia aletaan purkaa. Hän toteaa, että kyse on kokonaisen toimialan selviytymisestä, ja sen eteen halutaan tehdä töitä.

– Kesä tulee nopeasti ja silloin on jo myöhäistä ryhtyä toimeen. Olemme jo miettineet vaihtoehtoisia skenaarioita ja sitä, miten niissä toimitaan. Osa hankkeen sisältöä tulisi olemaan varautuminen eri skenaarioihin sekä konkreettisen tekemisen suunnittelu kesän pelastamiseksi.

Ketteryydellä kohti onnistunutta kesää

Yksi skenaarioista on se, että maan rajat pysyvät kiinni, mutta matkustaminen maan sisällä vapautuu. Huomioon on otettava sekin, että tapahtumien osallistujamääriä saatetaan rajoittaa. Turtiainen sanoo, että näissä tilanteissa Savonlinnalla on hyvä tilaisuus osoittaa olevansa erinomainen kotimaan kesämatkailukohde.

– Meidän on tarvittaessa kyettävä luomaan kevyellä organisaatiolla ja nopeasti kesään paljon erilaista ja pienimuotoistakin toimintaa, joka kiinnostaa matkailijoita. Tässä kohtaa tarvitaan resursseja, jotta voimme toimia ketterästi ja tuottaa sisältöä esimerkiksi sosiaaliseen mediaan.

Turtiainen sanoo, että poikkeustilanne vaatii kaikkien matkailualan toimijoiden yhteistyötä, sillä kukaan ei pääse kriisistä kuiville omin voimin. Hän muistuttaa, että matkailuyritysten on mukautettava omaa toimintaansa poikkeustilanteeseen ja panostettava muun muassa tuotekehittelyynsä.

– Onnistunut matkailukokemus on paras mainos, ja sillä vaikutetaan pitkälti jo seuraavankin sesongin onnistumiseen.
Toteutuessaan Savonlinna Live -hankkeen toinen kärki tulisi olemaan matkailualanyritysten toimintakyvyn palauttamisessa kriisin jälkeen.

– Elinkeinopalvelujen tarjoamalle yritysneuvonnalle tulee varmasti olemaan tarvetta, kunhan poikkeustilanne laukeaa. Haluamme auttaa yrityksiä pääsemään takaisin jaloilleen ja olla tukena heidän rakentaessaan liiketoimintaansa uudelleen.

ESR-lisähankehaku päättyi 14.4., ja päätös rahoituksesta saadaan huhtikuun loppuun mennessä.

– Olipa päätös mikä tahansa, teemme olemassa olevilla resursseilla kaikkemme, jotta koronan aiheuttamat vahingot seudun matkailulle jäisivät mahdollisimman pieniksi.