Savonlinnan kaupungin strategia

Visio

Savonlinna on kansainvälisesti kiinnostava, kehittyvä ja luonnonläheinen Saimaan saaristokaupunki.

Yleinen strateginen päämäärä

Asiakaslähtöisesti palvelunsa järjestävä kaupunki turvaa alueensa kehitysedellytykset ja hyödyntää vahvuutensa: tuloksellinen elinkeinopolitiikka, osaamisen kehittäminen, ainutlaatuinen luonto, kulttuuri ja Venäjän läheisyys.

Strategiset painopistealueet

1) Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö
Toimintaedellytysten turvaaminen monipuolistuvalle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille, vahvuuksiimme sopiva, monipuolinen, elinvoimaa edistävä koulutus ja tutkimus, ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailutarjonta sekä teknologian kehittäminen koko laajentuneella alueella

2) Laadukkaat kuntapalvelut
Asiakaslähtöiset, kantokykyyn perustuvat laadukkaat kuntapalvelut ja taloudellisesti tehokas palvelurakenne, toimivat palvelujen järjestämistavat, palveluhenkinen prosessiorganisaatio

3) Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri

4) Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä

5) Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen

6) Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö

Savonlinnan kaupungin strategia 2014 - 2017

Muu materiaali 

FCG Ennakointiaineisto

FCG Odotekustannukset

Savonlinnan seudun aluerakenne

Savonlinnan seudun aluerakennemalli valmistui keväällä 2013. Suunnitelma on strateginen visio toimivasta, kestävästä ja vetovoimaisesta aluerakenteesta. Toteuttaminen edellyttää tarkempaa jatkosuunnittelua ja kehittämistoimenpiteitä. Tehty työ on osa prosessia, joka tähtää seudun kilpailukyvyn parantamiseen. Loppuraportti sisältää aluerakennemallin karttoina ja selostuksina, toteuttamisohjelman sekä liitteet.

Savonlinnan seudun aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma

Liite 1, Aluerakennemallikartta

Liite 2, Aluerakennemalliratkaisun suhde työlle asetettuihin tavoitteisiin

Liite 3, Projekti- ja ohjausryhmän jäsenet