Hyppää sisältöön

Savonlinnaan suunnitellaan väyläopintoja Jyväskylän yliopiston tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmiin

Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan Kesäyliopisto ja Jyväskylän yliopisto suunnittelevat yhdessä toimintamallia, jolla Savonlinnaan luodaan väyläopinnot Jyväskylän yliopiston tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Lisäksi kehitetään laajemmin jatkuvan koulutuksen toimintamallia yritysten tarpeisiin. Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen, Savonlinnan Kesäyliopiston rehtori Hanna-Riikka Karjalainen ja Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen 8.5.2020.

Yhteistyön tavoitteena on tuottaa Savonlinnan talousalueen opiskelijoille tuettu koulutuskokonaisuus, joka kattaa ICT-alan avoimet korkeakouluopinnot, tutkintokoulutukseen johtavat väyläopinnot ja etäopiskelun tuen sekä puitteet opintojen ja työelämän yhteensovittamiselle.

– Tavoitteena on luoda Savonlinnaan pysyvä toimintamalli, jolla mahdollistetaan tietotekniikka-alan perustutkinnon suorittaminen Savonlinnasta käsin. Savonlinnan yrityksissä on vahva tarve tietotekniikan alan osaamiselle. Koulutuksen avulla vahvistetaan teollisuuden uusiutumista ja ohjelmistotekniikka-alan yrityskeskittymää. ICT-alan koulutus on keskeisessä roolissa tukemaan yritysten liiketoimintojen kehittämistä ja uusien liiketoimintojen syntymistä, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

– Osaavan työvoiman saatavuus on muodostunut suurimmaksi kasvuhaasteeksi korkean teknologian yrityksille Savonlinnan alueella ja Savonlinnan teknologiapuisto Nohevassa, jota on voimakkaasti kehitetty viime vuosina. Koulutuksen järjestämisellä pyritään vastaamaan tähän haasteeseen, toteaa kaupunginjohtaja Laine.

– Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta näkee yhteistyön mahdollisuutena rakentaa aiempaa järjestelmällisempää opetustarjontaa jatkuvan oppimisen tukemiseen. Tiedekunta tavoittelee toteutusta, jossa työelämän tarpeet, opiskelijoiden oma motivaatio sekä paikallinen tukiverkosto kohtaavat toisensa, toteaa dekaani Pasi Tyrväinen.

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on jatkaa välittömästi aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valmisteluita, jotka mahdollistavat koulutuksen toteutumisen. Rahoitusta haetaan Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on Suomen toiseksi suurin IT-alan yliopistokouluttaja. Savonlinnan kesäyliopiston tehtävänä on järjestää yliopistotasoista koulutusta Savonlinnassa.