Hyppää sisältöön

Savonlinnan ja Länsi-Pohjan sairaaloiden asema ja rahoitus on turvattava lainsäädännössä velvoittavuudella

Savonlinnan ja Kemin kaupunkien edustajat tapasivat 20.10.2022 Helsingissä ja etäyhteyden välityksellä Etelä-Savon ja Lapin alueen kansanedustajia. Savonlinnan ja Länsi-Pohjan sairaalan turvaamisen puolesta on tehty yhteistyötä pitkään Kemin kaupungin sekä molempien alueiden kansanedustajien kanssa. Molempien sairaaloiden määräaikaisuus on poistumassa lainsäädännöstä.

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata palvelujen tasapuolinen saatavuus eri puolilla maata. Savonlinnan ja Kemin ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyssairaalan turvaaminen tasolla, jossa yleisanestesiassa tapahtuva leikkaustoiminta on mahdollista, takaa tämän tavoitteen toteutumisen myös Itä-Savon ja Kemi-Tornion alueen asukkaille. Alueelliset erityispiirteet etäisyyksineen ja teollisuustarpeineen sekä molempien alueiden huomattava vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrä edellyttävät ympärivuorokautisten yhteispäivystyssairaaloiden säilyttämistä kiireellisessä hoidossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta. Lain 59 §:stä ollaan muuttamassa Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden määräaikainen vuoden 2032 loppuun saakka oleva mahdollisuus ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautista yhteispalveluyksikköä sairaaloidensa yhteydessä, toistaiseksi voimassa olevaksi mahdollisuudeksi.

Sairaaloiden asema tulisi kuitenkin turvata lainsäädössä toistaiseksi voimassa olevana velvoittavuutena. Lakiluonnosesityksessä olevia perustelutekstejä, edellytyksiä ja kriteerejä, joilla voidaan ylläpitää sairaaloja, tulisi tarkentaa niin, että ne tukevat Kemin ja Savonlinnan sairaalan ylläpitämistä ja velvoittavat siihen.

Perustuslakivaliokunta on (PeVL 15/2018 vp.) katsonut, että ratkaisevassa asemassa hyvinvointialueille osoitettujen tehtävien asianmukaisen hoitamisen turvaamisessa, on nimenomaan valtion rahoituksen riittävyys ja sen oikea kohdentaminen.

Kaupunkien edustajat esittivät, että samassa yhteydessä yliopistosairaalalisää käsiteltäessä rahoituslakiin tehdään kahden sairaalan mallin kustannuksia kompensoiva malli. Kahden sairaalan malli aiheuttaa sairaalaa kohden n. 5-6 miljoonan euron kustannukset, joita nykyinen rahoituslaki ei ota huomioon.

Tapaamiseen osallistuivat paikan päällä Helsingissä kansanedustajat Kaisa Juuso, Markus Lohi, Katri Kulmuni, Hanna Kosonen ja etäyhteyden välityksellä Jari Leppä. Savonlinnasta tapaamiseen osallistuivat kaupunginjohtaja Janne Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen ja etäyhteyden välityksellä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen. Kemistä tapaamiseen osallistuivat etäyhteyden välityksellä kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen.

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Markus Lohi, Hanna Kosonen, Katri Kulmuni, Kaisa Juuso, Janne Laine, Terho Kaskinen.
Kuva: Heikki Härkönen.