Hyppää sisältöön

Savonlinnan ja Länsi-Pohjan sairaaloiden asema ja rahoitus turvattava lainsäädännössä

Savonlinnan ja Kemin kaupunkien edustajat tapasivat 15.9.2022 Helsingissä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin sekä Etelä-Savon ja Lapin alueiden kansanedustajia.

Savonlinnan ja Kemin kaupungit ovat yhteisissä kannanotoissaan vaatineet, että Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueille tulee kirjata toistaiseksi voimassa olevana velvoitteena ylläpitää Savonlinnassa ja Kemissä ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyssairaala, jossa yleisanestesiassa tapahtuva leikkaustoiminta on mahdollista. Näiden palveluiden turvaaminen takaa sote-uudistuksen tavoitteen turvata palvelujen tasapuolinen saatavuus eri puolilla maata.

Alueelliset erityispiirteet etäisyyksineen, teollisuustarpeineen sekä molempien alueiden huomattava vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrä edellyttävät ympärivuorokautisten yhteispäivystyssairaaloiden säilyttämistä kiireellisessä hoidossa. Alueiden ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa on merkittävä määrä terveydenhoitoalan koulutuspaikkoja, joiden kannalta sairaaloiden pysyvyys on olennaista. Sairaaloiden mahdollinen määräaikaisuus heikentää lääkärityövoiman ja hoitohenkilökunnan rekrytointeja tänä aikana sekä niiden pysyvyyttä. Sairaalalla on myös erittäin suuri elinvoimavaikutus Savonlinnan ja Kemin talousalueelle.

Hyvinvointialueiden rahoitus on myös turvattava siten, että se mahdollistaa kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan mallin Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitusmalliin on tarkoitus lisätä vuodesta 2024 lähtien uusi määräytymistekijä, yliopistosairaalalisä. Lisän perusteella otetaan huomioon yliopistollisista sairaaloista aiheutuvia muita sairaaloita korkeampia kustannuksia.

Tapaamisessa Kemin ja Savonlinnan kaupunkien edustajat esittivät, että Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueille kirjataan toistaiseksi voimassa olevana velvoitteena ylläpitää Savonlinnassa ja Kemissä ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyssairaala, jossa yleisanestesiassa tapahtuva leikkaustoiminta on mahdollista.

Kaupunkien edustajat esittivät, että samassa yhteydessä yliopistosairaalalisää käsiteltäessä rahoituslakiin tehdään kahden sairaalan mallin kustannuksia kompensoiva malli. Kahden sairaalan malli aiheuttaa sairaalaa kohden n. 5-6 miljoonan euron kustannukset, joita nykyinen rahoituslaki ei ota huomioon.

Savonlinnasta tapaamiseen osallistuivat kaupunginjohtaja Janne Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tuukka Suomalainen. Kemistä tapaamiseen osallistuivat kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala ja kaupunginhallituksen 2.varapuheenjohtaja Tuire Kourula.

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Tuukka Suomalainen, Anna-Kristiina Mikkonen, Janne Laine, Terho Kaskinen, Katri Kulmuni, Aki Lindén, Heli Järvinen, Matti Ruotsalainen, Tuire Kourula, Reijo Viitala.