Hyppää sisältöön

Savonlinnan ja Länsi-Pohjan sairaaloita koskeva erillisrahoitus saatava valtion vuoden 2024 budjettiin

Savonlinnan kaupunki esittää että, Lapin ja Etelä-Savon maakunnan kansanedustajat jättävät eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä budjettialoitteen 16 miljoonan euron erillismäärärahan saamiseksi valtion vuoden 2024 budjettiin. Määräraha on tarkoitus kohdentaa voimassa olevan lain ja asetuksen mahdollistamaan erillisrahoitukseen Savonlinnan ja Kemin sairaaloista aiheutuviin ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti Kemin ja Savonlinnan sairaaloita koskevasta erillismäärärahasta keväällä 2023. Eduskunta hyväksyi vastauksessaan hallituksen esitykseen eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi lausuman, jossa eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan hyvinvointialueet rahoittavat sairaaloiden ja päivystysten toiminnan yleiskatteellisesta rahoituksesta ilman erilliskorvauksia.

-Erillisrahoitus on myönnetty vastikään Marinin hallituksen toimesta Etelä-Savolle ja Lapille, joten vuodelle 2024 rahoitus tulisi linjata sen päätöksen mukaisesti. Mielestäni erillisrahoituksen saamisesta vastuu on nyt Etelä-Savon ja Lapin hallituspuolueiden kansanedustajilla. Heidän tulee olla mahdollisimman aktiivisia asiassa, toteaa Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eija Stenberg.

Valtionhallinnon ja valtiovallan toiminnan tulisi olla ennakoitavaa varsinkin haastavassa muutostilanteessa, jota sote-uudistus mitä suurimmassa määrin on. Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden erillisrahoituksesta on päätetty vastikään tämän vuoden puolella tulleen voimaantulosäännöksen mukaisesti. Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueet ovat voineet tehdä suunnitelmiaan valtiovallan tekemän linjauksen perusteella. Nykyiset hallitusohjelman linjaukset erillisrahoituksen päättymisestä asettavat Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueet heti organisaatioiden toiminnan alussa kohtuuttomien muutospaineiden eteen verrattuna muihin hyvinvointialueisiin.

-Voimassa oleva laki ja asetus mahdollistaa erillisrahoituksen Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi. Toivomme, että alueidemme kansanedustajat jättävät budjettikäsittelyn yhteydessä budjettialoitteen erillismäärärahan saamiseksi valtion vuoden 2024 budjettiin, sanoo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata palvelujen tasapuolinen saatavuus eri puolilla maata. Savonlinnan ja Kemin ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyssairaalan turvaaminen tasolla, jossa yleisanestesiassa tapahtuva leikkaustoiminta on mahdollista, takaa tämän tavoitteen toteutumisen myös Itä-Savon ja Kemi-Tornion alueen asukkaille. Alueelliset erityispiirteet etäisyyksineen ja teollisuustarpeineen sekä molempien alueiden huomattava vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrä edellyttävät ympärivuorokautisten yhteispäivystyssairaaloiden säilyttämistä kiireellisessä hoidossa.