Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvityksen laatiminen on alkanut

Kaupan palveluverkkoselvitys on kokonaisnäkemys Savonlinnan kaupan kehitysnäkymistä ja kehitystarpeista vuoteen 2040 mennessä. Selvitykseen sisältyy asukaskysely, jossa kaikilla savonlinnalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä Savonlinnan kaupan palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Taustaa

Savonlinnan kaupunki päivittää parhaillaan keskustaajaman strategista yleiskaavaa 2040. Yleiskaavalla määritellään Savonlinnan kehityksen suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen. Kaupan osalta yleiskaavan tavoitteena on muun muassa ohjata liike-elämän sijoittumista (keskustahakuinen erikoiskauppa, tilaa vievä kauppa ja kaupan suuryksiköt), parantaa liike-elämän saavutettavuutta valtatieltä 14, varata ydinkeskustasta alueita kauppakeskukselle ja uusille matkailupalveluille sekä turvata nykyisten palvelujen toiminta- ja kehitysedellytykset.

Kaupan palveluverkkoselvitys vuoteen 2040

Kaupan palveluverkkoselvitys on kokonaisnäkemys Savonlinnan kaupan kehitysnäkymistä ja kehitystarpeista vuoteen 2040 mennessä. Selvityksessä esitetään lähtökohdat ja perusteet strategisessa yleiskaavassa tehtäville kaupallisten palvelujen sijaintia ja mitoitusta koskeville kaavaratkaisuille. Selvityksessä kuvataan Savonlinnan kaupan nykytilanne ja kehittämistarpeet, arvioidaan kysyntään perustuva kaupan mitoitus toimialoittain sekä laaditaan esitys tavoitteellisesta kaupan palveluverkosta (kaupan alueiden laajuus, mitoitus ja toimialasisältö). Selvityksessä otetaan huomioon Savonlinnassa viime vuosina tapahtuneet toimintaympäristön muutokset ja kaupan yleiset kehityssuunnat sekä niiden vaikutus Savonlinnan kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin.

Asukkaiden ja yrittäjien mielipiteet ovat tärkeitä

Kaupan palveluverkkoselvitykseen sisältyy asukaskysely, jossa kaikilla savonlinnalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä Savonlinnan kaupan palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Lisäksi työssä selvitetään kaupan ja palvelualan yritysten tarpeet, näkemykset ja toiveet Savonlinnan kaupan alueiden kehittämisestä haastatteluilla ja sähköpostikyselyllä. Asukaskyselyyn voi vastata alla olevan linkin kautta 29.11.2020 saakka.

Kaupan palveluverkkoselvityksen asukaskysely

Kaupan palveluverkkoselvityksen laatimista ohjaa monialainen työryhmä

Savonlinnan kaupunki on kilpailutuksen kautta valinnut kaupan palveluverkkoselvityksen tekijäksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n, jossa työn vastuuhenkilönä on Taina Ollikainen (puh. 040 864 1030, taina.ollikainen@fcg.fi). Kaupan palveluverkkoselvityksen laatimista ohjaa kaupungin asettama työryhmä, johon kuuluu edustajat kaupungin tekniseltä toimialalta, kaavoituspalveluista ja elinkeinopalveluista sekä yrittäjäjärjestöistä.