Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Kunnan perustehtävät ovat asukkaidensa hyvinvoinnin sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman edistäminen. Kunnat on täten velvoitettu mahdollistamaan asukkaidensa hyvinvointi. Kuntalaisella on yhä suurempi vastuu hyvinvoinnistaan, vaikka kunnalla on edelleen laajat perustehtävät.

Kaupunginvaltuusto on 11.10.2021 §113 asettanut hyvinvointisuunnitelman painopistealueet, jotka ovat:

  • lapsiperheiden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
  • aikuisväestön hyvinvoinnin edistäminen
  • ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpito sekä aktiivinen ja turvallinen
    elinympäristö

Hyvinvointisuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtuuston hyvinvointisuunnitelmaan asettamiin painopisteisiin. Suunnitelmassa määritellään tavoitteet, toimenpiteet, mittarit/arviointi ja toiminnasta vastaava taho. Hyvinvointisuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä toimialojen, Sosterin ja kolmannen sektorin kanssa.

Savonlinnan kaupunginhallitus on 9.5.2022 §171 käsitellyt laaditun Hyvinvointisuunnitelman ja päättänyt asettaa sen nähtäville ajalle 10.5.-30.5.2022. Lausunnot ja kannanotot Hyvinvointisuunnitelmaan liittyen pyydetään jättämään oheisella lomakkeella 31.5.2022 mennessä.

Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät lausunnot ja kannanotot – lomake