Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin, Kemin kaupungin sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Lapin hyvinvointialueen edustajat tapasivat alueidensa kansanedustajia 21.4.2022

Savonlinnan kaupungin ja Kemin kaupungin johto sekä Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueiden edustajat tapasivat 21.4.2022 Etelä-Savon ja Lapin alueiden kansanedustajia. Tapaamisen aiheena oli molempien hyvinvointialueiden kahden ympärivuorokautisten yhteispäivystyssairaaloiden turvaaminen.

Savonlinnan ja Kemin kaupunkien johto kutsui alueensa kansanedustajat ja hyvinvointialueiden edustajat yhteiseen Teams-tapaamiseen. Tapaamisessa keskusteltiin tämänhetkisestä tilanteesta erityisesti hyvinvointialueiden rahoituksen suhteen ja sovittiin että järjestetään neuvottelut perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin ja valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa. Lisäksi päätettiin yhteisesti tehdä vielä kaupunkien, hyvinvointialueiden ja kansanedustajien yhteinen kannanotto terveydenhuoltolain päivitykseen sekä hyvinvointialuetta koskevasta rahoituksesta.

Kannanotossa vaaditaan Kemin ja Savonlinnan keskussairaaloiden ympärivuorokautisen yhteispäivystystoiminnan turvaamista toistaiseksi voimassa olevana sekä velvoittavana hyvinvointialueille. Lisäksi vaaditaan kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan turvaamista rahoituksessa.

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa. Hyvinvointialueiden rahoitukseen esitetään uutta määräytymiskriteeriä, joka kohdentaa rahoitusta yliopistosairaala-alueille. Kun hyvinvointialueiden rahoituksesta annettua lakia muokataan yliopistosairaaloiden osalta, vaaditaan kannanotossa ottamaan huomioon myös kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan mallin turvaaminen Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla. Kahden sairaalan malli Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla on laajasti tunnustettu poliittisena tahtotilana. Kahden sairaalan malli aiheuttaa kustannuksia, joita nykyinen rahoituslaki ei ota huomioon.

Yhteinen kannanotto luovutetaan toukokuussa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénille.

Tapaamiseen osallistuivat Savonlinnan kaupungista kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen ja kaupunginjohtaja Janne Laine. Kemin kaupungista tapaamiseen osallistuivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen ja kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen. Lapin hyvinvointialueen edustajana tapaamiseen osallistui aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto ja Etelä-Savon hyvinvointialueen edustajana aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen. Kansanedustajista tilaisuuteen pääsivät osallistumaan Katri Kulmuni, Johanna Ojala-Niemelä, Heli Järvinen sekä Kaisa Juuson avustaja Hannu Peurasaari ja Antti Häkkäsen avustaja Helen Josefsson.