Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin palveluiden ja talouden kehittämisen tueksi kysely kuntalaisille

Kaupungin talous on saatu hyvään kuntoon ja vuoden 2023 tilinpäätös oli ylijäämäinen. Vuodesta 2024 eteenpäin tulos kääntyy alijäämäiseksi. Verotulojen siirto hyvinvointialueiden rahoitukseen ja valtionosuuksien reilu pudotus tulee haastamaan tulevien vuosien taloutta. Sote-kustannusten korkeasta tasosta vuosina 2021 ja 2022 kaupungille aiheutui pysyvä leikkaus valtionosuustuloon. Kaupunki on käynnistänyt valtuuston päätöksen mukaisesti kehittämis- ja sopeuttamisohjelman laatimisen.

Savonlinnan kaupungin tilinpäätös oli vuodelta 2023 ylijäämäinen ja taseen ylijäämä on vahva. Talousarviota parempi tulos selittyi kertaluonteisilla erillä, joita oli yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Taseen kertyneet ylijäämät mahdollistivat sen, että vuoden 2024 talousarvio on -6,8 milj. euroa alijäämäinen. Myös taloussuunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä. Ylijäämä alkaa huveta alijäämäisten taloussuunnitelmavuosien myötä. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä joulukuussa 2023 Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti kehittämis- ja sopeuttamisohjelman laatimisen aloittamisesta vuonna 2024. Tavoitteena on katkaista alijäämien kertyminen ja talouden saaminen tasapainoon vuoteen 2028 mennessä.

– Kaupungin valtionosuustulon romahtamisen seurauksena on jouduttu käynnistämään kehittämis- ja sopeuttamisohjelma. Menotason kasvua on pystyttävä hillitsemään sekä kaupungin verotulopohjaa edelleen vahvistamaan panostamalla elinvoimaisuuden lisäämiseen, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Savonlinnan kaupungin tulosta on parantanut kaupungin oma talouden tehostaminen ja verotulojen kasvun jatkuminen. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt ja toimitilojen määrää on vähennetty. Kaupungin palvelutuotanto on kustannustehokasta, mutta vähenevät valtionosuustulot haastavat kaupungin palveluita tulevaisuudessa. Kaupungissa on saatu ylläpidettyä hyvä työllisyystilanne ja säilytettyä nettomuuttovoitto. Nämä ovat luoneet pohjaa verotulokehityksen myönteiselle kasvulle. Asukasmäärä on kuitenkin laskussa. Lapsia syntyy edellisvuosia vähemmän. Nämä muutokset edellyttävät kaupungin palveluihin muutoksia, jotta vähenevät tulot riittävät menoihin.

– Kuntalaisilta toivomme näkemyksiä siitä, miten Savonlinnan vetovoimaa ja verotuloja voitaisiin lisätä ja toisaalta, miten voisimme tehostaa palveluitamme. Kuntalaisten ehdotusten ja näkemysten saamiseksi olemme tehneet kyselyn, sanoo talousjohtaja Tuula Ahvonen.

Kyselyyn vastaaminen onnistuu sähköisesti tämän linkin kautta. Vastata voi myös paperisella kyselylomakkeella kaupungin palvelupisteissä sekä kirjastoissa. Kysely on avoinna 4.8.2024 asti.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Janne Laine, puh. 044 417 4001
talousjohtaja Tuula Ahvonen, puh. 050 575 8803