Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin talouden positiivinen vire mahdollistaa veroprosentin alentamisen

Kaupungin talous on saatu hyvään kuntoon onnistumalla elinvoimaisuuden parantamisessa ja talouden tehostamisohjelman toteutuksessa. Vuoden 2022 tilikauden tulos oli ylijäämäinen ja kaupungin taseessa ylijäämää on nyt 29 miljoonaa euroa ja konsernivelkaa on lyhennetty 50 milj. eurolla. Yrityselämän vahva kehitys, ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän vahva kasvu, nettomuuttovoitto ja työllisyyden hyvä kehitys ovat vahvistaneet kaupungin verotulopohjaa. Elinvoiman tukemiseksi ja kuntalaisten ostovoiman ylläpitämiseksi kaupungin ensi vuoden tuloveroprosenttiin esitetään laskua ensi vuoden talousarvioon ja tulevalle taloussuunnitelmakaudelle 2024-2027.

Kaupungin taloutta on tehostettu vuodesta 2013 alkaen noin 27 miljoonan euron talouden tasapainottamis- ja kustannustehokkuuden parantamisohjelmalla. Ohjelman avulla on saatu parannettua kaupungin hallinnon, sivistys- ja teknisten palvelujen kustannustehokkuutta vertailukuntien parhaimmistoon. Toimitilojen määrää on vähennetty noin 50 000 kerrosneliömetriä. Yhteensä näillä toimenpiteillä on saavutettu mittava kustannusmenosäästö, joka kumulatiivisena on kymmeniä miljoonia euroja. Tätä talouden tasapainotus- ja kehittämistyötä jatketaan myös tulevina vuosina, jotta voidaan kohdata hyvinvointialueen aloitukseen liittyvät haasteet valtionosuustulon alentumisena. Kaupungin valtionosuustulosta siirretään hyvinvointialueelle noin 3-5 milj. euroa. Taseen vahvan ylijäämän tuoman puskurin avulla haasteet on kuitenkin helpompi kohdata.

Vuoden 2023 valtionosuudet pohjautuvat edellisten vuosien arvioihin, joten tälle vuodelle valtionosuuksia saadaan talousarviossa arvioitua enemmän. Tämä tullaan tasaamaan ensi vuoden valtionosuuksissa. Tulosarvio vuodelle 2023 on 3-5 milj. euroa ylijäämäinen pohjautuen vahvaan positiiviseen kehitykseen verotuloissa. Tämä vahvistaa kaupungin taloudellista asemaa entisestään.

– Vahvan taseen ylijäämän avulla ja kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi on tarpeen edelleen jatkaa tuloveroprosentin alentamista. Tätä varten kehyksessä esitetään tuloveroprosentin alentamista 0,46 prosenttiyksiköllä 8,9 prosenttiyksikköön, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Kaupungin positiivinen kehitys on jatkunut. Kaupungin elinkeinoelämän sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämistoimenpideohjelmalla on saatu työllisyystilannetta parannettua, nettomuuttovoittoa ja myös opiskelijamäärän kasvu. Savonlinna on noussut 25 eniten muuttovoittoa saaneen kunnan joukkoon. Muuttovoitto jatkuu jo neljättä vuotta. Nämä tekijät ovat luoneet hyvää pohjaa verotulokehityksen myönteiselle kasvulle. Verotulojen kasvu ylitti vuonna 2022 budjetin 10 miljoonalla eurolla. Tämän kasvukehityksen odotetaan edelleen jatkuvan vuonna 2023.

– Kaupungin talous on hyvässä kunnossa ja elinvoiman kehitys vahvaa. Meidän on jatkossakin panostettava elinvoimaisuuden kehittämiseen vahvistamalla kaupungin vetovoimaa, jotta työvoiman saatavuutta voidaan kaupungissa turvata. Kaupungin taseen ylijäämät ovat vahvat ja mahdollistavat esityksen tuloveroprosentin alentamisesta 0,46 prosenttiyksiköllä: 9,36 prosenttiyksiköstä 8,9 prosenttiyksikköön ensi taloussuunnitelmakaudella, kertoo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.

– Viime vuoden lopulla alkanut raju kustannusten nousu esim. ruuassa ja energiassa sekä korkokustannusten nopea nousu, ovat varmasti tuntuneet kuntalaisten taloudessa. On tärkeää varmistaa, että kuntalaistemme ostovoima säilyy. Tätä voidaan tukea veroprosentin laskemisella, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eija Stenberg.