Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin talous ja elinvoima jatkoivat vahvistumistaan

Kaupungin talous on saatu hyvään kuntoon onnistumalla elinvoimaisuuden parantamisessa ja talouden tehostamisohjelman toteutuksessa. Vuoden 2022 tilikauden tulos on 5,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja taseessa ylijäämää on nyt 29 miljoonaa euroa. Ylijäämät on käytetty konsernivelkojen poismaksamiseen 50 miljoonalla eurolla. Yrityselämän vahva kehitys, ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän vahva kasvu, nettomuuttovoitto ja työllisyyden vahva paraneminen vahvistivat kaupungin verotulopohjaa. Sotemenojen 10 miljoonan euron menoylitys aiheuttaa ongelmia tulevien vuosien taloudelle, koska kaupungin tulopohjasta otetaan ensi vuodesta lukien tuloja pois ja siirretään hyvinvointialueen rahoitukseen pysyvästi.

Tilikauden tulosta paransivat kaupungin oma talouden tehostaminen vuosina 2013-2021 ja verotulojen kasvun jatkuminen. Kaupungin oma palvelutuotanto on kustannustehokasta: kaupungin hallinnon, sivistys-, ja teknisten palvelujen toimintakulut jäivät budjettiin verrattuna noin 2,4 miljoonaa euroa alle. Sosterin menot ylittivät budjetin noin 10,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin taloutta on tehostettu vuodesta 2013 alkaen noin 27 miljoonan euron talouden tasapainottamis- ja kustannustehokkuuden parantamisohjelmalla. Ohjelman avulla on saatu parannettua kaupungin hallinnon, sivistys- ja teknisten palvelujen kustannustehokkuutta vertailukuntien parhaimmistoon. FCG:n tekemän selvityksen mukaan esimerkiksi Mikkeliin verrattuna hallinnon, sivistys- ja teknisten palvelujen kustannustehokkuus on yli 20 miljoonaa euroa parempi. Toteutetun ohjelman tuloksena henkilöstömäärä on vähentynyt lähes 300 henkilöllä. Toimitilojen määrää on vähennetty noin 50 000 kerrosneliömetriä. Yhteensä näillä toimenpiteillä on saavutettu noin 11 miljoonan euron pysyvä kustannusmenosäästö, joka kumulatiivisena on kymmeniä miljoonia euroja.

Lisäksi kaupungin elinkeinoelämän sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämistoimenpideohjelmalla on saatu työllisyystilannetta parannettua, nettomuuttovoiton sekä opiskelijamäärän kasvu. Nämä ovat luoneet pohjaa verotulokehityksen myönteiselle kasvulle. Verotulojen kasvu ylitti budjetin 10 miljoonalla eurolla. Viime vuonna tuli noin 200 uutta työpaikkaa alueen yrityksiin. Haasteita asettaa se, että Suomen valtio laittoi Venäjän rajan kiinni matkailijoilta, joka leikkaa kymmeniä miljoonia euroja matkailutuloa Savonlinnan seudulta.

Savonlinnan teknologiapuisto Nohevassa Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön käyttöön tulevien aineistopalvelu- ja kasvatustilojen tilainvestointi valmistui ja tilat saatiin käyttöön. Uuden noin 15 miljoonan euron suuruisen teollisen puurakentamisen tutkimus-, tuotekehitys- ja testauslaboratorion investointihanke käynnistyi Etelä-Savon kampuskiinteistökuntayhtymän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimesta.

– Kaupungin talous ja elinvoiman kehitys ovat nyt vahvassa iskussa. On panostettava jatkossakin elinvoimaisuuden kehittämiseen, yrityselämän kehittämiseen, koulutukseen ja osaamiseen, liikenneyhteyksiin sekä jatkettava talouden tehostamista. Sotemenojen raju kasvu viime vuonna siirtää kaupungin tulopohjaa lisää hyvinvointialueelle ensi vuodesta lukien. Samoin rajusti laukkaava inflaatio kasvattaa menoja holtittomasti, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Investointien toteutuma oli 25,6 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset investointikohteet ovat Savonlinnan paloasema ja Punkasalmen koulu. Savonlinnan veden verkostoa ja vedenottamoita saneerattiin. Lisäksi investoitiin tieverkoston ja siltojen kunnostuksiin. Kaupungin konsernitakausvastuut laskivat edelleen ja olivat enää vain 15,9 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen 1,4 miljoonaa euroa.