Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin turvallisuussuunnitelma päivitettiin

Savonlinnan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 10.2. vuosittain päivitettävän turvallisuussuunnitelman. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia sekä häiriöitä ja parantaa kuntalaisten turvallisuudentunnetta.

Turvallisuus syntyy monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Sitä edistävät muun muassa turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, väestön yhdenvertaisuus, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti silloin kun sitä tarvitaan ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan. Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille kuntalaisille sekä kaikille kunnissa toimiville yhteisöille ja organisaatioille.

Savonlinnan kaupungin turvallisuussuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2020-2021 sisältää seuraavat painopistealueet:

• Päihteiden ja erityisesti huumeiden valmistuksen, välityksen ja käytön estäminen, ehkäisevä päihdetyö
• Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaalirikosten ehkäisy
• Eri väestöryhmien, kuten vanhusten sekä lasten ja nuorten, turvallisuus
• Eri alueiden turvallisuus (asumisen turvallisuus, kaupunkikeskusta-alueet, haja-asutusalueet
• Liikenneolosuhteet ja -turvallisuus
• Yleisötapahtumien turvallisuus
• Laittomasti maassa oleskelevien hätäapu ja asianmukaiseen ohjelmaan ohjaus.

Painopistealueiden tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty turvallisuussuunnitelmassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyöstä ja yhteisiä toimenpiteitä kotien, koulujen, oppilaitosten, Savonlinnan kaupungin, Poliisin, Nuorisotoimen, Sosterin ja muiden viranomaisten välillä.

Lue turvallisuussuunnitelma kokonaisuudessaan tästä.

Kaupungin turvallisuusjohtoryhmä ylläpitää turvallisuussuunnitelmaa, seuraa alueen turvallisuustilannetta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Turvallisuusjohtoryhmään kuuluu kaupunginjohtajan johtoryhmä sekä edustajat poliisista, pelastuslaitokselta, terveydenhuollosta, nuorisotoimesta ja seurakunnasta.