Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuksessa otettu käyttöön digitaalinen laadunarvioinnin järjestelmä

Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön kansallinen digitaalinen laadunarvioinnin järjestelmä Valssi toimintakaudella 2023–2024. Valssi on kansallinen laadunarviointijärjestelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän arviointitehtävässään. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, joka perustuu tutkimusperustaisille arviointilomakkeille. Lomakkeiden avulla voidaan toteuttaa tiedonkeruita, raportoida kerättyä tietoa, koostaa keskustelemalla tuotettua tietoa sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia (Karvi).

Arviointijärjestelmä Valssista löytyy lisätietoa osoitteesta: https://www.karvi.fi/fi/arvioinnit/varhaiskasvatus/valssi-varhaiskasvatuksen-laadunarviointijarjestelma

Kuluneen toimintakauden aikana Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuksessa suoritettiin kaksi Valssi-arviointia, joista ensimmäinen keskittyi henkilökunnan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tämä arviointi oli erityisen tärkeä, sillä Savonlinnassa on jo usean vuoden ajan hyödynnetty ProVaka-toimintamallia, joka painottaa positiivisen vuorovaikutuksen merkitystä. Lisäksi toimintakaudella oli käynnissä Tylli-hanke, jonka tavoitteena on parantaa työelämän taitoja ja työssä jaksamista, ja jossa henkilökunnan vuorovaikutus on keskeisessä roolissa.

Arviointi suoritettiin täyttämällä sähköinen lomake, jonka jälkeen järjestettiin yksikkökohtaiset arviointikeskustelut. Tulokset olivat erittäin myönteisiä! Savonlinnan varhaiskasvatuksessa vahvuuksiksi nousivat henkilökunnan vahva osaaminen ja ammattimaisuus, joustava pedagoginen työskentelytapa sekä onnistumisten ja hyvien toimintakäytänteiden jakaminen. Nämä tulokset ovat ilahduttava tuulahdus ja suuri ylpeyden aihe meille kaikille. Samaan aikaan, kun valtakunnallinen media raportoi huolestuttavista puutteista ammattitaitoisen henkilökunnan ja resurssien osalta, voimme Savonlinnassa iloita siitä, että meillä on edelleen rautaisia alan ammattilaisia varhaiskasvatuksen parissa.

Arvioinnin perusteella kehittämisen kohteeksi nousi ajan puute ammatillisen keskustelun käymiseen hektisen arjen keskellä. Keskustelu haastavista tilanteista ja pedagogisista ratkaisuista on tärkeä osa laadukasta varhaiskasvatusta. Tämän arvioinnin pohjalta olemme päättäneet tarjota jokaiselle varhaiskasvatusyksikölle mahdollisuuden suunnittelupäivälle toimintakauden alussa. Yksiköiden ollessa vuorotellen suljettuna, henkilökunta saa aikaa toiminnan suunnittelulle ja pedagogiselle keskustelulle. Näin voimme järjestää laadukasta kasvatusta, hoitoa ja opetusta kaupunkimme nuorimmille asukkaille.

Toinen Valssi-arviointi koski varhaiskasvatuksen hallinnon laadun hallintaa ja systemaattista arviointia. Tähän arviointiin osallistuivat Sivistystoimen hallinto ja päiväkodin johtajat. Tämän arvioinnin tulokset vahvistivat henkilökunnan arviointituloksia. Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne ja määrä on lainmukainen ja tukee varhaiskasvatukselle säädettyjen tavoitteiden toteutumista. Kehittämiskohteeksi nousi laatutyön kehittämisen jatkuvuus, vastuunjako ja tiedottaminen. Pyrimme muun muassa päiväkotikohtaisten suunnittelupäivien myötä aloittamaan aktiivisen ja varhaiskasvatuksen konkreettista arkea hyvin palvelevan kehittämistyön.

Lisätietoja:

Valssi koordinaattori Maija Kaarkoski
Maija.Kaarkoski@savonlinna.fi
p. 050 3017575

Hanke- ja palvelukoordinaattori Mervi Hiltunen
Mervi.Hiltunen@Savonlinna.fi
p. 050 470 6055

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen
Tero.Tuononen@Savonlinna.fi
p. 044 417 4303