Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaesitys vuosille 2021–2024 panostaa kehittämiseen

Kaupunginjohtaja Janne Laineen talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2024 panostaa kehittämiseen, kaupungin talouden tasapainottamiseen ja palveluverkon käytössä olevien kiinteistöjen peruskorjauksiin. Talousarvioesitys ei sisällä veronkorotuksia.

Kaupungin talouden vuonna 2013 alkanut talouden sopeuttaminen tulee jatkumaan myös tulevalla taloussuunnitelmakaudella. Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2024 pohjautuu vuoden 2020 talousarvioon ja kaupunginvaltuuston päättämään talouden sopeuttamiseen ajalla 2020–2022. Savonlinnan kaupungille kuluvalle talousarviovuodelle myönnetyt koronatuet ovat vakauttaneet kaupungin taloutta ja liki kompensoineet verotulojen n. 8 milj. euron suuruisen vähentymisen alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Talous tasapainotetaan vuoteen 2024 mennessä

Kaupunginjohtajan esitys ei sisällä veronkorotuksia tulevan taloussuunnitelmakauden osalle, mutta valtuuston päättämät henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset vuosille 2019–2022 on otettu huomioon talousarvioesityksessä:

 • Keskushallinto -327 400 e/v
 • Sivistystoimi, yht. -1 876 510 e/v
 • Tekninen toimi, yht. -596 090 e/v

Leikkaukset ovat yhteensä -2,8 milj. e/v, mistä henkilöstömenoleikkausten osuus on -1,8 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän laadintaraamin mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen leikkaus v. 2021 on –5 milj. euroa ja v. 2022 –3 milj. euroa sisältyvät esitykseen.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on lähes kaupunginhallituksen hyväksymän laadintaraamin toimintakatetasossa -213 157 062 euroa. Esitys heikentää toimintakatetta vain 268 000 euroa, mikä selittyy keskushallinnon asiahallinnan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmien päivityksillä sekä yhdellä uudella viralla, jotka ovat välttämättömiä palvelutuotannon ylläpitämiseksi.

Merkittävimmät investoinnit vuonna 2021

 • Osakkeet ja osuudet, 7,1 milj. e
 • Liikenneväylät 2,7 milj. e
 • Anttolan koulu 1,6 milj. e
 • Punkasalmen koulu 2 milj. e
 • Savonlinnan paloasema 2,5 milj. e
 • Schaumanintie 28-30 1,5 milj. e
 • Uusi keskuskeittiö 1 milj. e
 • Korjausvelkakohteet 1,5 milj. e
 • Vesilaitos 4,8 milj. e

Bruttoinvestoinnit 35,7 milj. euroa ja netto 33,3 milj. euroa vuonna 2021.
Ajalla 2021–2024 nettoinvestoinnit ovat n. 90,4 euroa.

Kärkihankkeet

Kärkihankkeiden avulla luodaan edellytyksiä Savonlinnan elinkeinoelämän jatkuvalle kehittämiselle.

 • Savonlinnan Yritystilat Oy:n investoinnit n. 11 milj. e: Yritystoiminnan edellyttämät toimitilainvestoinnit tarvittaessa
 • Teknologiapuisto 6. vaihe/Teollisen puurakentamisen laboratorio; kustannusarvio 9,5 milj. e, avustus 4,75 milj. e
 • Luke GMO -luokitellun kasvatustilan ja aineistopalvelun tilojen rakentaminen 3 milj. e
 • Lentoliikenteentuki n. 5 milj. e
 • Suutarniemen alueen kunnallistekniikan toteutus n. 2 milj. e; 74 tonttia, joista 47 omarantaisia
 • Ooppera-avustus n. 1,4 milj. e
 • Kaupunkikeskustan kehittämishankkeet 1,3 milj. e; kevyenliikenteen reitit: Savonniemi, Laitaatsalmi – Kirkkolahti
 • Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanke

Verotus

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon huomioiden koronaepidemian uudelleen aktivoituminen loppuvuodesta 2020 ja sen mahdollinen vähentävä vaikutus kunnallisverotuloarvioon v. 2021.

Talousarvioon/taloussuunnitelmaan ei sisälly veronkorotuksia.

Valtionosuustulo

Valtionosuustuloarvio vuonna 2021 on 90 milj. euroa, vähennystä vuoden 2020 valtionosuustuloarvioon on –6,2 milj. euroa (-6,3 %).
Valtionosuustulo ilman veromenetyskompensaatiota on n. 74,5 milj. euroa. Valtionosuustulosta leikataan verotulojen maksun lykkäysmenettelyn v. 2020 koronkompensaatio 736 648 euroa, mikä sisältää koron.

Kiky-sopimuksen valtionosuusleikkausta valtio ei palauta kunnille, Savonlinnan osuus n. 1,5 milj. euroa. Koronakompensaatio v. 2021 peruspalvelujen valtionosuuteen on arviolta n. 1,7 milj. euroa.

Verotuloarvio on vuoden 2020 tasolla 136,5 milj. euroa.

Lainamäärän kehitys

Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä tulee olemaan n. 105 milj. euroa vuonna 2021, jossa kasvua vuoteen 2020 verrattuna on n. 17 miljoonaa euroa, jos investointiohjelma toteutuu esityksen mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikate 12 160 000 euroa riittää vuosipoistoihin 11 400 000 euroa, mutta ei riitä kattamaan investointeja.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyt alijäämä tulee kuntalain mukaan olla katettu viimeistään v. 2024 ja tilinpäätösvuoden 2019 alijäämä v. 2025. Taloussuunnitelma on laadittu niin, että molemmat tasealijäämät on katettu vuonna 2024 ja taloussuunnitelma on tasapainossa tai hieman ylijäämäinen taloussuunnitelmakauden lopussa.

Kaupunginjohtaja Laineen taloussuunnitelmaesitys vuosille 2021–2024 on kuntalain mukaisesti tasapainossa. Talousarviovuoden 2021 tilikauden tulosarvio on 1,7 milj. euroa ylijäämäinen.