Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaesitys vuosille 2022-2025 panostaa kaupungin elinvoimaan ja investointeihin

Kaupunginjohtaja Janne Laineen talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025 panostaa kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseen, kaupungin oman palvelutuotannon älykkään sopeuttamistyön jatkamiseen sekä investointeihin. Talousarvioesityksessä kaupungin tuloveroprosenttia on alennettu 0,75 prosenttiyksiköllä.

Savonlinnassa on onnistuttu yhteistoiminnassa yritysten, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Samiedun, maakuntaliiton, ELY-keskuksen, yhteistyöyliopistojen ja valtion päättäjien kanssa tekemään toimenpiteitä, joiden avulla on noustu ylös OKL:n siirron aiheuttamista menetyksistä.

– Savonlinna on noussut kolmenkymmenen eniten muuttovoittoa saaneen kunnan joukkoon, samoin työllisyystilanteemme on vahvasti parantunut, metsäliiton iso tehdasinvestointi ja muut yritysinvestoinnit ja ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän roima kasvu ja insinöörikoulutuksen vahvistuminen ovat siivittäneet Savonlinnan myönteiseen kehitykseen. Teknologiapuistoon on tulossa uusi Pohjoismaiden modernein puurakentamisen ja tutkimuksen kehityslaboratorio. Matkailuinvestointeja on lähtenyt liikkeelle. Kaikki nämä ovat vahvistamassa Savonlinnan verotulopohjaa, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Olennaista on jatkaa harkittuja kehityspanostuksia kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi sekä parantaa sotemenojen kustannustehokkuutta.

Tulevina vuosina panostetaan yrityselämän, teknologiapuiston ja ammattikorkeakoulun vahvistumiseen, liikenneyhteyksien parantamiseen sekä palveluiden turvaamiseen. Noheva 2 -toimitilahankkeeseen ja puurakentamisen laboratorioinvestointiin sekä teknologiapuiston kolmanteen professuuriin on varattu kaupungin omarahoitusosuudet.

Savonniemen kylpylähotelli-investoinnin edistämistä varten kaupunki varautuu tekemään kevyenliikenteen investoinnin. Charter-lentoyhteyden avaamiseen Saksaan sekä Parikkalan rajanylityspaikan hankkeisiin on myös varattu omarahoitusosuudet. Punkaharjun uusi keskuskoulu, uusi paloasema sekä vesilaitoksen investoinnit toteutetaan. Perusopetuksen tuntikehykseen lisätään 100 000 euroa. Oman alueen maataloutta tuetaan nostamalla kaupungin käyttämän lähiruoan määrä 35 %:iin. Savonlinnan vuokratalojen uusi kerrostalohanke käynnistyy ensi vuonna.

– Kaupungin talous on onnistuttu tasapainottamaan henkilöstön määrän ja toimitilojen määrän vähentämisellä. Kaupungin talous on nyt vahva, taseessa on ylijäämää ja konsernivelkaa on onnistuttu vähentämään noin 22 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Älykästä sopeuttamista jatketaan edelleen niissä palveluissa (varhaiskasvatus, perusopetus), joissa asiakaspohjan vähenemisestä johtuen joudutaan palveluverkkoa supistamaan. Henkilöstön vähentäminen toteutetaan pääsääntöisesti henkilöstön eläköitymistä hyödyntäen, minkä lisäksi karsitaan toimitiloja, kertoo Laine.

Olennaista koko kaupungin tulevaisuudelle on saada tehostettua sosiaali- ja terveysmenoja. Sosiaali- ja terveysmenojen osuus kaupungin menoista on peräti 72 prosenttia. Vuodesta 2011 sotemenojen taso on noussut noin 28 miljoonalla eurolla. Jos sotepalvelut saataisiin yhtä kustannustehokkaasti kuin Mikkelissä, Savonlinna säästäisi noin 13 miljoonaa euroa. Tällöin voisimme alentaa tuloveroa 20 prosenttiin ja lisätä panostuksia peruskouluun ja muihin palveluihin noin 3 miljoonaa euroa. Savonlinnan hallinnon, sivistys- ja teknisten palveluiden kustannukset ovat selvästi alle vertailukuntien, kun taas sotemenot ovat selvästi yli vertailukuntien.

– Sosterin uuden johdon kanssa on neuvotteluissa päästy yhteiseen sopimukseen ensi vuoden määrärahakehyksestä. Kaupunki lisää neljällä miljoonalla eurolla Sosterin määrärahoja ja Sosteri sitoutuu tekemään neljän miljoonan euron kustannustehokkuutta parantavat toimenpiteet, kertoo Laine.

Talous tasapainossa ja ylijäämäinen

Kaupunginjohtajan esitys ei sisällä veronkorotuksia tulevan taloussuunnitelmakauden osalle. Kaupunginvaltuuston päättämät henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset vuosille 2019–2022 on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Kaupunginhallituksen hyväksymän laadintaraamin mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen ostopalvelujen kustannustehokkuustavoite vuodelle 2022 on sama kuin tilinpäätösvuoden 2020 toteutuma 146,5 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät investoinnit vuonna 2022

Savonlinnan paloasema 8,2 milj. €
Punkasalmen koulu 7,0 milj.€ / 3,0 milj.€ v.2023
Vesilaitoksen investoinnit 4,9 milj.€
Kunnallistekniset investoinnit yht. 2,7 milj.€
Schaumanintie 28-30, varikko 1,5 milj.€ / 2,1 milj.€ v.2023
Kiinteistöjen korjausvelkakohteet 1,0 milj.€

Kärkihankkeet

Kärkihankkeiden avulla luodaan edellytyksiä Savonlinnan elinkeinoelämän jatkuvalle kehittämiselle.

 • Elinkeinopalvelut, sisältä strategian mukaiset painotukset 5,9 milj.€
 • Savonlinnan Hankekehitys Oy: hankekanta 6,0 milj.€
 • Kaupunkikeskustan kehittäminen 1,0 milj.€
 • Savut Oy:n kerrostalohanke / Senioritalo 6,0 milj.€
 • Suutarniemen kaava-alue 2,0 milj.€
 • Pohjavesihanke; Kuhasalmi, Tynkkylänjoki, Kulennoisten harju 5,6 milj.€
 • Parikkalan rajanylityspaikka 2,0 milj.€
 • Teknologiapuiston kumppanuushankkeet 2,0 milj.€
 • Teknologiapuisto:
  Puun kasvullisen lisäyksen laboratorion laajennustila
  Massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio (Etelä-Savon kampuskiinteistöt Ky); kustannusarvio 9,5 milj.€
  Noheva 2 -toimitilahanke 4,7 milj.€

Verotus

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon huomioiden -0,75 %-yksikön tuloveroprosentin laskun vuodelle 2022.

Talousarvio/taloussuunnitelma ei sisällä verokorotuksia. Tavoitteena on verojen alentaminen siten, että kriisikuntakriteeri ei täyty korkeassa tuloveroprosentissa. Savonlinnan tuloveroprosentti vuonna 2022 on 22%.

Valtionosuustulo

Valtionosuustuloarvio vuonna 2022 on 79,5 milj. euroa, mistä peruspalvelujen valtionosuus 63,1 milj. euroa ja verotuloihin perustuva tasaus 16,4 milj. euroa.
Verotulomenetysten kompensaatiota on 19,7 milj. euroa.
Verotuloarvio on vuoden 2021 tasolla 136 milj. euroa.

Vuosikate

Vuosikate riittää suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Kaupunginjohtaja Laineen taloussuunnitelmaesitys vuosille 2022–2025 on kuntalain mukaisesti tasapainossa. Talousarviovuoden 2022 tilikauden tulosarvio on 24 000 euroa ylijäämäinen.