Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupunki aloitti yt-neuvottelut koronaviruspandemian takia

Koronapandemia ja valmiuslain käyttöönotto vaikuttavat merkittävästi Savonlinnan kaupungin toimintaan ja talouteen. Kaupunki aloitti yhteistoimintaneuvottelut toimintojensa sopeuttamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti 30.3. yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä. Yhteistoimintaneuvottelujen esittämiseen päädyttiin koronaviruspandemian vuoksi. Valtioneuvoston päätösten mukaisesti kaupungin palveluita on suljettu 13.5. saakka, minkä seurauksena kaupungin palveluiden kysyntä on laskenut merkittävästi.

Koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen tulevat olemaan merkittävät. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamenojen arvioidaan kasvavan noin 4,6 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan menetettävän noin 6 miljoonaa euroa vuodessa ja kaupungin toimintatuottojen arvioidaan vähenevän erityisesti varhaiskasvatuksen maksuvapautuksen ja muiden tuottojen osalta noin 1 miljoonaa euroa.

Yhteistoiminnassa neuvotellaan lähtökohtaisesti suljettujen toimintojen henkilöstön tehtävien uudelleenorganisoinneista ja muista tehtäväjärjestelyistä. Neuvotteluesitys sisältää myös vaihtoehtoisia keinoja, kuten työaika- ja vuosilomajärjestelyjä. Tarvittaessa kyseeseen voi tulla myös tehtävien täyttämättä jättäminen tai täyttämisen lykkääminen tai määräaikaisuuksien vähentäminen. Viimesijaisina vaihtoehtoina neuvotellaan osa-aikaistamisista tai lomautuksista. Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

– Ensisijaisesti selvitämme kaikki mahdollisuudet uudelleenorganisoinnille ja muille tehtäväjärjestelyille. Pyrimme välttämään lomautuksia, mikäli toiminnan sopeuttaminen vain on muilla keinoilla tehtävissä. Kaikesta huolimatta kaupungin lakisääteinen palvelutuotanto turvataan mahdollisimman kattavasti kenenkään yleistä turvallisuutta tai terveyttä vaarantamatta, sanoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Mahdollisten lomautusten arvioidaan koskevan enintään 560 henkilöä. Lomauttaminen tapahtuisi enintään 90 päivän ajaksi. Mahdollisia osa-aikatyöhön siirrettäviä arvioidaan olevan enintään 50 henkilöä. Mahdolliset lomautukset ja osa-aikaistamiset arvioidaan toteutettavan 22.5.-20.8.2020 välisenä aikana.