Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupunki ja alueen elinkeinoelämän järjestöt allekirjoittivat yhteisen elinvoimalupauksen

Elinvoimalupauksen tarkoituksena on sopia yhteisistä tavoitteista sekä pelisäännöistä Savonlinnan elinkeinoelämän kehittämiseksi. Kaupunki ja järjestöt sitoutuvat elinvoimalupauksessa vuoropuhelun edistämiseen, yritysvaikutusten arviointiin ja erilaisiin yhteisiin mittareihin tuloksien seuraamiseksi. Elinvoimalupaus allekirjoitettiin tiistaina 14.6. kaupungintalolla.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä on luoda edellytykset yritystoiminnalle.

– Savonlinnan kaupunkistrategiaan 2022–2025 on kirjattu strategiseksi painopistealueeksi yritysystävällisen toimintaympäristön luominen. Jatkuva vuoropuhelu elinkeinoelämän toimijoiden kanssa on ainoa tie saavuttaa strategiassa linjattu tavoite, kaupunginjohtaja Janne Laine toteaa.

Kaupunki kehittää ja hyödyntää yritysvaikutusten arviointia päätöksenteossaan ja virkavalmistelussaan. Kaupunkikonsernissa valmistellaan jatkossakin julkiset hankinnat voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Samaan aikaan käydään kuitenkin markkinavuoropuhelua lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa alueen yrittäjien kanssa.

Elinvoimalupauksen allekirjoittivat Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, Kerimäen Yrittäjien puheenjohtaja Jarkko Turunen, Savonlinnan seudun Yrittäjien puheenjohtaja Eero Piironen, Punkaharjun Yrittäjien varapuheenjohtaja Arto Tolvanen, Savonrannan Yrittäjien puheenjohtaja Allan Ruotsalainen, Savonlinnan kauppakamariosaston puheenjohtaja Ari Hämäläinen, MTK Punkaharjun varapuheenjohtaja Janne Hänninen ja MTK Savonlinnan seudun puheenjohtaja Otto Makkonen.