Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupunki toimeenpanee maan hallituksen päätökset

Savonlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmä on tänään kokoontunut kaupunginjohtaja Janne Laineen johdolla. Maan hallituksen eilen päättämät kaikki toimenpiteet toteutetaan myös Savonlinnassa.

Kaupungin valmiustoimintaa on ajettu ylös jo kolmen viikon ajan pitämällä säännöllisesti valmiusjohtoryhmän kokouksia ja muun muassa päivittämällä pandemiasuunnitelmat. Lisäksi on tehty lukuisia valmistelevia päätöksiä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Savonlinnassa. Valmiusjohtoryhmä on tehnyt varautumistoimenpiteitä tilannekuvan mukaisesti.

Sosterin kanssa yhteistyössä on hoidettu jo useita koronavirustartunnan epäilyjä, mutta onneksi tähän saakka ei ole yhtään tartuntaa vielä Savonlinnasta löytynyt.

– Vaikka tällä hetkellä Savonlinnassa ei ole vielä rekisteröity yhtään koronavirustartuntaa, on taudin leviämisaalto valitettavasti millä hetkellä tahansa tulossa myös meille. Nyt on erittäin tärkeää entisestään vähentää sosiaalisia kontakteja, jotta taudin leviämistä saadaan hillittyä. Näin pystytään turvaamaan terveydenhuoltojärjestelmän kyky hoitaa hoitoa tarvitsevat ja näin vähentää väestön kuolleisuutta. Tilanne on erittäin vakava, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

– Tiedämme seuraukset Kiinan ja Pohjois-Italian kokemuksista ja siksi on erittäin tärkeää, että maan hallitus on ottanut valmiuslain poikkeusolosuhteiden toimivaltuudet käyttöön. Meiltä kaikilta tarvitaan nyt kriisivalmiutta, kykyä toimia yhteiseksi hyväksi ja sopeutumiskykyä, jotta vaaraa saadaan vähennettyä. Jokaisella meillä on nyt vastuu välttää turhaa liikkumista ja sosiaalisia kontakteja. Kaupassa ja apteekissa saa käydä, mutta vetoan nyt kaikkiin, että kaikenlainen muu liikkuminen ihmisten parissa vähennettäisiin minimiin. Muuten riskinä on, että terveydenhuoltojärjestelmämme ei kestä tätä ja ne, jotka hoitoa tarvitsevat eivät saa sitä, jatkaa Laine.

Savonlinnan kaupunki on kartoittanut Sosterille reservitiloja mahdollisten potilaiden lisäsijoituspaikkoja varten. Samoin kaupungin henkilöstöä käydään läpi lisäresurssien saamiseksi Sosterille, tilanteen niin vaatiessa. Toinen keskeinen prioriteetti kaupungin toiminnassa on vesi- ja jätevesilaitoksen toimintakyvyn turvaaminen kaikissa olosuhteissa, jota varten on koulutettu varahenkilöitä sekä kutsuttu eläkkeellä olevia varahenkilöiksi.

Kaupungin toiminnassa on siirrytty jo monissa toiminnoissa etätyöskentelyyn, jota lisätään nyt kaikkeen, jossa se on mahdollista. Asiakaspalvelu hoidetaan sähköisesti aina kun se on mahdollista. Asukkaita pyydetään ottamaan kaupunkiin ja sen toimijoihin yhteyttä kaikissa asioissa sähköpostitse ja puhelimitse. Asiointia kaupungin palvelupisteessä tai kaupungintalolla suositellaan vain, mikäli se on asian hoidon kannalta aivan välttämätöntä. Tällöinkin käynnistä toivotaan sovittavan puhelimitse etukäteen.

Valtioneuvosto on antanut toimintaohjeen, että ”yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet)”.
– Yritämme nyt suojella erityisesti yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Kanssaihmisinä voimme auttaa heitä esimerkiksi käymällä heille kaupassa, vetoaa kaupunginjohtaja Laine.

Myös kaupungin sisäiset palaverit pidetään valtaosin sähköisenä. Varahenkilöjärjestelmiä avaintehtävissä on käyty läpi ja tarkistettu. Valmiusjohtoryhmän johtamiskyky on pyritty turvaamaan määräämällä jo ennakoidusti osa valmiusjohtoryhmän jäsenistä etätyöhön.

– Näillä varautumistoimenpiteillä on pyritty turvaamaan yhteiskunnan elintärkeiden perustoimintojen toimintakyky kaikissa olosuhteissa. Yhteiskuntamme tulee kyllä tästä selviämään ja yritämme tehdä kaikkemme kansalaistemme hengen pelastamiseksi. Tulee varautua myös siihen, että tarvitaan vieläkin tiukempia toimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Maan hallituksen eilen päättämät kaikki toimenpiteet toteutetaan myös Savonlinnassa. Osa näistä oli jo kaupungin omina varautumistoimenpiteinä toteutettu. Keskeinen iso uusi asia on koulujen sulkeminen, josta Savonlinnassa haluttiin odottaa valtion linjausta, vaikka viime viikolla jo ennakoitiin tilannetta pyytämällä oppilaita viemään koulukirjat kotiin.

– Esiopetuksen ja 1-3 luokkien osalta järjestetään opetusta yhteiskunnalle tärkeissä tehtävissä olevien lapsille, jotta nämä henkilöt voivat huolehtia keskeisistä palveluista mm. terveydenhuollon, hoivapalveluiden, vesi-, energia- ja ruokahuollon sekä telekommunikaatiopalveluiden ja turvallisuusviranomaisten tehtävissä, toteaa Laine.

Yhteistyössä ELY:n kanssa on käynnistetty yritysten neuvonta- ja tukijärjestelmän ylösajo, jolla pyritään auttamaan yrityksiä. Maan hallituksen tukipäätökset luovat tähän nyt myös parempia taloudellisia edellytyksiä. On tärkeää turvata ihmisten ja yritysten toimeentulo.