Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupunki vetosi sisäministeriin sekä ympäristö- ja ilmastoministeriin Savonlinnan sairaalan turvaamiseksi lainsäädännössä

Savonlinnan kaupungin johto tapasi Vihreiden puheenjohtajan ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon sekä sote-ministerityöryhmään kuuluvan sisäministeri Krista Mikkosen tiistaina Savonlinnassa. Tapaamisessa keskusteltiin Savonlinnan sairaalan asemasta Etelä-Savon hyvinvointialueella sekä rahoituksen turvaamisesta lainsäädännöllä. Esille otettiin myös kaivoslain uudistaminen.

Savonlinnan ja Kemin kaupungit ovat yhteisissä kannanotoissaan vaatineet, että Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueille tulee kirjata toistaiseksi voimassa olevana velvoitteena ylläpitää Savonlinnassa ja Kemissä ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyssairaala, jossa yleisanestesiassa tapahtuva leikkaustoiminta on mahdollista. Savonlinnan sairaalan ja sen tarjoaman ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen turvaaminen Etelä-Savon hyvinvointialueella on Savonlinnan alueen elinvoiman, väestön ja vapaa-ajan asukkaiden kannalta elintärkeä palvelu. Sairaalan säilymisellä on suuri merkitys myös oppilaitosten tulevaisuutta ja työvoiman saatavuutta mietittäessä.

Ministereille esiteltiin myös Savonlinnan korkeakoulu -malli. Savonlinnassa on luotu toimintamalli, jossa yhdistetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulun tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutustoiminta. Savonlinnan korkeakoulu -mallissa olemassa olevan ammattikorkeakoulujärjestelmän ja valmiin infran yhteyteen tuodaan mukaan yliopistojen tuottamaa koulutustarjontaa ja mahdollistetaan opintopolut toiselta asteelta aina ylempiin korkeakoulu- ja tohtorintutkintoihin asti. Mallissa hyödynnetään yliopistojen professuureja ja tuodaan heidän osaamisensa sekä kansainväliset verkostot alueen ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän innovaatioiden synnyn sekä menestymisen tueksi.

– Korkeakoulutus on alueen veto- ja pitovoiman osalta merkittävä tekijä seudun elinvoimalle, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Ministereiden kanssa keskusteltiin Savonlinnan kaupungin esityksestä kaivoslain uudistamisesta. Savonlinnan kaupunki on esittänyt, että kunnille annetaan päätösvaltaa kaivosten sijoittumisessa, uuden kaivoslain perusteella myönnettävä lupa ei saa rakentua nykyiseen tapaan pelkän oikeusharkinnan varaan ja että uuteen kaivoslakiin on saatava kaavoituksen ja intressivertailun (kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punninnan) huomioon ottaminen kaivoslupien harkinnassa.

Kaivokset eivät lisää pysyvästi alueen elinvoimaa. Kaivostoiminnalla on peruuttamattomien luontoarvo- ja ympäristövaikutusten lisäksi myös haitallisia aluetaloudellisia vaikutuksia mm. matkailu- ja kalastuselinkeinoille sekä vedenhankinnalle.

– Esimerkiksi Savonlinnan kaupungin puhtaan veden hankinta perustuu valtaosin Saimaan pintaveden käyttöön uusien pohjavedenottamojen käyttöönoton jälkeenkin. Ilmastonmuutoksen edetessä puhtaasta juomavedestä tulee globaalisesti malmeja arvokkaampi luonnonvara, jonka vuoksi juomaveden vaarantaminen kaivoshankkeilla on lyhytnäköistä toimintaa, toteaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.