Hyppää sisältöön

Savonlinnan keskustaajaman asemakaavojen ajantasaisuusselvitys on käynnissä

Savonlinnan kaupunki selvittää keskustaajaman voimassa olevien asemakaavojen ajantasaisuutta suhteessa laadinnassa olevaan keskustan strategiseen yleiskaavaan vuoteen 2040.

Selvityksessä asiantuntijana toimii Ramboll Finland Oy.

Asemakaava on kaavatasoista tarkin maankäytön suunnitelma, jolla toteutetaan strategisen yleiskaavan linjauksia. Keskustaajamassa on voimassa yhteensä 660 asemakaavaa. Vanhimmat ovat vuodelta 1926 ja uusimmat ovat vasta laadittuja. Asemakaavoissa suunniteltuja rakentamattomia rakennuspaikkoja on erityisesti mm. Pihlajaniemen, Nojanmaan ja Nätkin alueilla. Pääosa 2010-luvulla laadituista kaavoista on etenkin pientalorakentamisen osalta vielä toteutumatta.

Selvityksessä voimassa olevia asemakaavoja verrataan viime vuosina laadittuihin selvityksiin esimerkiksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta, tarkastellaan asemakaavoissa osoitetun maankäytön toteutumista, sekä verrataan niitä strategisen yleiskaavan linjauksiin maankäytön tulevaisuudenkuvan osalta. Asemakaavojen päivitystarvetta priorisoidaan erityisen kriteeristön avulla, johon vaikuttavat mm. asemakaavojen ikä ja kaupungin määrittelemät maankäytön kehittämisen painopisteet keskustaajaman alueella. Näin muodostetaan kuva niistä alueista, joilla eri kriteereiden pohjalta on erityisen paljon asemakaavan päivittämistarvetta.

Yksi osa tätä selvitystä on karttakysely, jonka avulla kerätään tietoa asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien muutostarpeista voimassa oleviin asemakaavoihin. Karttapalautteen avulla voi vaikuttaa selvityksen tulokseen ja saada mielipiteensä esille koskien asemakaavojen päivitystarvetta.

Karttakysely on auki 1.2.-28.2.2021 välisenä aikana. Karttapalveluun pääsee osoitteessa maps.ramboll.fi/savonlinna-ak