Hyppää sisältöön

Savonlinnan keskustaajaman asemakaavojen ajantasaisuusselvitys on valmistunut – yleisötilaisuus 14.4.2021 klo 17-18

Savonlinnan kaupunki selvitti keskustaajaman voimassa olevien asemakaavojen ajantasaisuutta suhteessa laadinnassa olevaan keskustan strategiseen yleiskaavaan vuoteen 2040. Selvityksessä asiantuntijana toimi Ramboll Finland Oy.

Asemakaava on kaavatasoista tarkin maankäytön suunnitelma, jolla toteutetaan strategisen yleiskaavan linjauksia. Keskustaajamassa on voimassa yhteensä 550 asemakaavaa. Vanhimmat ovat vuodelta 1926 ja uusimmat ovat vasta laadittuja. Asemakaavoissa suunniteltuja rakentamattomia rakennuspaikkoja on erityisesti mm. Pihlajaniemen, Nojanmaan ja Nätkin alueilla. Pääosa 2010-luvulla laadituista kaavoista on etenkin pientalorakentamisen osalta vielä toteutumatta.

Selvityksessä voimassa olevia asemakaavoja verrattiin viime vuosina laadittuihin selvityksiin esimerkiksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta, tarkasteltiin asemakaavoissa osoitetun maankäytön toteutumista, sekä verrattiin niitä strategisen yleiskaavan linjauksiin maankäytön tulevaisuudenkuvan osalta. Asemakaavojen päivitystarvetta priorisoitiin erityisen kriteeristön avulla, johon vaikuttavat mm. asemakaavojen ikä ja kaupungin määrittelemät maankäytön kehittämisen painopisteet keskustaajaman alueella. Näin muodostettiin kuva niistä alueista, joilla eri kriteereiden pohjalta on erityisen paljon asemakaavan päivittämistarvetta.

– Savonlinnan keskustan kehittämisen kannalta selvityksen valmistuminen on hyvä asia. Selvityksessä saatiin kokonaiskuva keskustaajaman kaavatilanteesta sekä ajantasainen tieto kaavojen toteutumisasteesta. Näiden pohjalta on hyvä suunnitella keskusta-alueen tulevaisuuden kaavamuutoskohteita. Selvitys tukee myös valmisteilla olevan strategisen yleiskaavan laatimista, kertoo kaavoituspäällikkö Päivi Behm.

Yksi osa tätä selvitystä oli karttakysely, jossa kerättiin tietoa asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien muutostarpeista voimassa oleviin asemakaavoihin. Kysely toteutettiin helmikuussa 2021.

– Vastauksia kyselyyn tuli valitettavan vähän, ehkä asemakaavojen päivittäminen koetaan teknisenä asiana. Selvityksen pohjalta käynnistyvät kaavahankkeet todennäköisesti saavat kaupunkilaiset enemmän kiinnostumaan kotiympäristöönsä kohdistuvista muutoksista, toteaa Behm.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus selvityksen tuloksista pidetään 14.4.2021 klo 17.00–18.00 Teams-sovelluksella.
Tilaisuuteen osallistuu Savonlinnan kaupungin edustajia sekä selvitystä tehneen Ramboll Finland Oy:n edustaja. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana Teamsin keskusteluosiossa. Tilaisuutta ei tallenneta eikä se ole katsottavissa myöhemmin.

Osallistumislinkki tilaisuuteen löytyy osoitteesta www.savonlinna.fi/yleisotilaisuus