Hyppää sisältöön

Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelman 2040 laatiminen alkaa

Olavinkadun kehittäminen on edennyt vähitellen Kauppatorille.

Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelma 2040 laatiminen on aloitettu. Liikenneverkkosuunnitelma on kokonaisnäkemys Savonlinnan keskustaajaman liikenteen kehitysnäkymistä ja -tarpeista vuoteen 2040 mennessä.

– Työssä kootaan yhteenveto keskustaajaman liikenteen nykytilasta ja suunnitelluista kehittämistoimista sekä määritetään tavoiteliikenneverkko vuodelle 2040. Koonti auttaa arvioimaan ja ennakoimaan tulevaisuuden toimenpiteitä ja kehittämistarpeita niin yleiskaavassa kuin myöhemmin kaupungin liikennesuunnittelussa, kaavoituspäällikkö Päivi Behm toteaa.

Yhteenvedossa käsitellään autoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä, liikennemelua, pysäköintiä sekä muita liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä asioita. Suunnitelma pohjautuu lautakunnan hyväksymiin tavoitteisiin. Asuinalueilta tulee olla turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit palveluihin ja kouluihin. Kävely- ja pyöräilyreittejä kehitetään myös ydinkeskustassa ja rakennetaan ydinkeskustan rantoja kiertävä reitti. Valtatien 14 liittymien ympäristöjä kehitetään liike-elämää palvelevaksi. Savonlinnan seutukeskuksen yhteyksiä vahvistetaan suunnittelun keinoin. Lisäksi uusia asuinpaikkoja suunniteltaessa huomioidaan asiointi- ja työmatkaliikenteen järjestäminen.

– Suunnittelussa hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia sekä huomioidaan jo tiedossa olevat tarpeet, kuten Parikkalan rajanylityspaikan avaamisen vaikutukset ja Tanhuvaaran kevyen liikenteen väylä. Myös eritasoliittymävarauksista luopuminen Miekkoniemessä, Mertalassa ja Itäväylän yrityspuistossa antaa mahdollisuuksia kehittää entistä parempia kaavaratkaisuja, Behm kertoo.

Liikenneverkkosuunnitelma tulee yleisön nähtäville tammikuussa 2021. Työn laatimisesta vastaa kaupungin ohjauksessa Sweco Infra & Rail Oy.

Savonlinnan keskustaajama

Savonlinnan keskustaajama levittyy noin 14 kilometrin pituiseksi ja kapeimmillaan noin 500 metrin levyiseksi nauhamaiseksi rakenteeksi. Ydinkeskusta sijoittuu Laitaatsalmen ja Kyrönsalmen väliin kolmelle pääsaarelle.