Hyppää sisältöön

Savonlinnan koululaisten harrastustoimintaan jatkorahoitus

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 26.4.2024 MiunHarrastus – Savonlinna -hankkeelle 115 000 euron erityisavustuksen lasten ja nuorten Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

MiunHarrastus-Savonlinna-hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mieleistä harrastamista koulupäivän yhteydessä Savonlinnan kaupungin peruskouluissa. Hanke on jatkoa kuluvan lukukauden 2023– 2024 MiunHarrastus -hankkeelle, jossa on mukana yli 650 oppilasta. Savonlinna on ollut mukana toiminnassa pilotointivaiheesta, alkuvuodesta 2021 lähtien. Uudella hankekaudella toimintaa kehitetään ja vakiinnutetaan edelleen Savonlinnan koululaitokseen. Toiminta on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia.

Jatkohankkeessa hyödynnetään aikaisemmalta kaudelta saatua palautetta ja kokemuksia. Harrastustarjottimella tuodaan tarjolle harrastuksia, jotka on valittu 1.–9. -luokkalaisten oppilaiden kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuulemisessa on hyödynnetty koulukohtaisia kyselyjä ja opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaa uusinta 12/2022 valtakunnallista koululaiskyselyä.

Hankkeen kautta lisätään tietoisuutta harrastusmahdollisuuksista ja madalletaan kynnystä aloittaa uusi harrastus. Etsivää harrastustyötä vahvistetaan etenkin yläkoululaisille, joita on ollut haastavampi saada toimintaan mukaan. Etsivän harrastustyön tavoitteena on auttaa harrastamattomia lapsia ja nuoria löytämään itselleen mieluisa harrastus, sekä poistaa esteitä harrastamiselle.

Hankkeen kautta käynnistyvä harrastustoiminta on säännöllistä ja viikoittain toistuvaa. Harrastaminen mahdollistetaan myös erityisen tuen oppilaille huomioimalla heidän avustajien osallistuminen harrastuksiin. Hankkeessa ovat mukana kaikki Savonlinnan perusopetuksen koulut. Hankekaudella 2024–25 on suunnitteilla toteuttaa kaupunkimme kouluissa noin 55 harrastusryhmää, joihin osallistuu arviolta 550-650 lasta ja nuorta. Ohjaajiksi on valittu kyseisen harrasteen ammattiohjaajia ja opiskelijoita. Valitsemalla laadukkaita paikallisia toimijoita harrastusten järjestäjiksi, tuetaan ja varmistetaan monipuolinen ja laadukas harrastustarjonta kaupungissamme myös jatkossa.

Syksyllä 2024 alkavasta koulukohtaisesta harrastustoiminnasta tiedotetaan oppilaita ja vanhempia Wilman välityksellä.

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Pirjo Hämäläinen
p. 050 475 7732
pirjoriitta.hamalainen@savonlinna.fi

Apulaisrehtori Sanna Metsälä
p. 044 417 4440
sanna.metsala@savonlinna.fi

Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti
p. 044 417 4202
mikko.ripatti@savonlinna.fi