Hyppää sisältöön

Savonlinnan koululaisten harrastustoimintaan merkittävä avustus

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 21.12.2020 MiunHarrastus-Savonlinna -hankkeelle 50 000 euron erityisavustuksen lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja edellytysten kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen sekä mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

MiunHarrastus-Savonlinna -hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mieleistä harrastamista koulupäivän yhteydessä Talvisalon, Nojanmaan ja Pihlajaniemen kouluissa.

Harrastuslukujärjestyksessä on tarjolla harrastuksia, jotka on valittu 1.-9.-luokkalaisten oppilaitten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Hankkeen avulla testataan, kehitetään ja jalkautetaan kaikki koululaiset tavoittava harrastamisen malli Savonlinnan kaupunkiin. Koulujen ja harrastustoimijoiden hyvät käytänteet ja toimintatavat kootaan yhteen sekä tiivistetään yhteistyötä toimijoiden välillä. Harrastukset toteutetaan ikäryhmä huomioiden. Hankkeessa on mukana pilottivaiheessa 893 oppilasta.

Hankkeen valmistelun yhteydessä lapsilta ja nuorilta kartoitetuissa laajassa kyselyssä lasten ja nuorteen toiveet harrastustoiminnasta vaihtelivat laajasti eri vapaa-ajan harrastuksista musisointiin, liikuntamuotoihin.

– Pilotoinnin kokemusten perusteella hanke on tavoitteena laajentaa Savonlinnan koululaitokseen yleiseksi toimintamalliksi, mikäli ensikevään rahoitushaussa onnistutaan saamaan hankkeelle jatkorahoitusta. Savonlinnassa kehitettävä toimintamalli on osa valtakunnallista Suomen harrastamisen mallia, kertoo sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti.