Hyppää sisältöön

Savonlinnan koululaisten harrastustoimintaan merkittävä jatkorahoitus

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 28.4.2023 MiunHarrastus – Savonlinna -hankkeelle 140 000 euron erityisavustuksen lasten ja nuorten Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

MiunHarrastus-Savonlinna -hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mieleistä harrastamista koulupäivän yhteydessä Savonlinnan kaupungin peruskouluissa. Hanke on jatkoa edelliselle lukukauden 2022–2023 MiunHarrastus -hankkeelle, jossa oli mukana yli 700 oppilasta. Savonlinna on ollut mukana toiminnassa pilotointivaiheesta, alkuvuodesta 2021 lähtien. Uudella hankekaudella toimintaa kehitetään edelleen ja toimintamalli vakiinnutetaan Savonlinnan koululaitokseen. Savonlinnassa kehitettävä toiminta on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia.

Jatkohankkeessa hyödynnetään aikaisemmalta kaudelta saatua palautetta ja kokemuksia. Harrastustarjottimella tuodaan tarjolle harrastuksia, jotka on valittu 1.–9. -luokkalaisten oppilaiden kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuulemisessa on hyödynnetty keväällä 2022 tehtyjä koulukohtaisia kyselyjä ja opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaa uusinta 12/2022 valtakunnallista koululaiskyselyä.

Hankkeen kautta lisätään tietoisuutta harrastusmahdollisuuksista ja madalletaan kynnystä aloittaa uusi harrastus. Etsivää harrastustyötä vahvistetaan etenkin yläkoululaisille, joita on ollut haastavampi saada toimintaan mukaan. Etsivän harrastustyön tavoitteena on auttaa harrastamattomia lapsia ja nuoria löytämään itselleen mieluisa harrastus, sekä poistaa esteitä harrastamiselle.

Hankkeen kautta käynnistyvä harrastustoiminta on säännöllistä ja viikoittain toistuvaa. Harrastaminen mahdollistetaan myös erityisen tuen oppilaille huomioimalla heidän avustajien osallistuminen harrastuksiin.

Hankkeessa ovat mukana kaikki Savonlinnan perusopetuksen koulut. Hankekaudella 2023–24 on suunnitteilla toteuttaa kaupunkimme kouluissa yli 50 harrastusryhmää, joihin osallistuu arviolta 550-600 lasta ja nuorta. Ohjaajiksi on valittu kyseisen harrasteen ammattilaisia ja opiskelijoita. Valitsemalla laadukkaita paikallisia toimijoita harrastusten järjestäjiksi, tuetaan ja varmistetaan monipuolinen ja laadukas harrastustarjonta kaupungissamme myös jatkossa.

Syksyllä 2023 alkavasta koulukohtaisesta harrastustoiminnasta tiedotetaan oppilaita ja vanhempia Wilman välityksellä.