Hyppää sisältöön

Savonlinnan koululaisten harrastustoimintaan merkittävä jatkorahoitus

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 1.6.2021 Savonlinnan kaupungin MiunHarrastus2 -hankkeelle 100 000 euron erityisavustuksen lasten ja nuorten Suomen harrastusmallin toteuttamiseen. Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen sekä mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

MiunHarrastus2-Savonlinna -hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mieleistä harrastamista koulupäivän yhteydessä kaupungin peruskouluissa. Hanke on jatkoa viime syksynä Savonlinnassa pilotoidulle MiunHarrastus-Savonlinna -hankkeelle, jossa mukana oli 893 oppilasta Talvisalon, Nojanmaan ja Pihlajaniemen kouluista. Pilotoinnin kokemusten perusteella uuden hankkeen tavoitteena on laajentaa toiminta Savonlinnan koulujen yleiseksi toimintamalliksi. Savonlinnassa kehitettävä toimintamalli on osa valtakunnallista Suomen harrastamisen mallia.

Harrastuslukujärjestyksessä on tarjolla harrastuksia, jotka on valittu 1.-9.-luokkalaisten oppilaitten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Hankkeen avulla jatketaan, edelleen testataan ja kehitetään sekä jalkautetaan harrastamisen malli Savonlinnan kaupunkiin syksyllä alkaneen pilottivaiheen jälkeen.

Hankkeessa kootaan yhteen harrastustoimijoita ja kouluja. Hankkeen kautta madalletaan kynnystä aloittaa uusi harrastus ja mahdollistetaan jokaiselle savonlinnalaiselle lapselle ja nuorelle maksuton, kiinnostava ja mieluisa harrastus. Hankkeessa on kuultu lapsia ja nuoria harrastustoiveista OKM:n kyselyn ja koulujen omien sähköisten kyselyjen kautta.

– MiunHarrastus2 -hankkeessa kootaan yhteen koulujen ja harrastustoimijoiden hyvät käytänteet ja toimintatavat sekä tiivistetään yhteistyötä toimijoiden välillä. Alueen lapsimäärän vähetessä turvataan toimijoille harrastajia ja mahdollistetaan harrastustarjonnan laajuus, kertoo sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti.

Hankkeen valmistelun yhteydessä lapsilta ja nuorilta kartoitetuissa laajassa kyselyssä lasten ja nuorteen toiveet harrastustoiminnasta vaihtelivat laajasti eri vapaa-ajan harrastuksista musisointiin sekä eri liikuntamuotoihin.