Hyppää sisältöön

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma osana maakunnallista yhteistyötä

Osana valtakunnallista, hallitusohjelman mukaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) Etelä-Savon 12 kuntaa laativat maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Savonlinnassa suunnittelun lähtökohtana oli kaupungin hyvinvointissuunnitelman/hyvinvointikertomuksen painopistealue lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhdessä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja nuorisotyön edustajien kanssa. Mukana työssä ovat olleet edustajat myös Sosterista, seurakunnasta ja 4H-yhdistyksestä. Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 14.9.2020.

– Savonlinnassa on erittäin hyvä yhdessä tekemisen meininki lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa työtä tekevien kesken. Kaikilla toimijoilla on yhteinen käsitys nykytilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista. Saimme yhdessä luotua konkreettisia toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen kertoo.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa painottuvat lapsiperheiden ja nuorten kohtaamispaikkatoimintojen kehittäminen, perheiden hyvän arjen vahvistaminen, lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen kunnallisessa päätöksenteossa, lasten ja nuorten kiusaamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy, nuorten ehkäisevä päihdetyö sekä nuorten osallisuuden lisääminen ja Ankkuritoiminta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat laaditaan kaikissa kunnissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Sen avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään 0-29 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelmassa myös yhteensovitetaan eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä lasten ja nuorten hyvinvointityössä.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on luettavissa verkkosivuiltamme.