Hyppää sisältöön

Savonlinnan lukioissa käynnistyy tekoälyhanke

Savonlinnan lukiot ovat saaneet Opetushallitukselta valtionavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opettajia ja opiskelijoita koulutetaan hyödyntämään ja tunnistamaan tekoälyn tuottamaa tietoa ja materiaaleja lukiokoulutuksessa. Hanke toteutetaan vuosien 2023–2025 aikana. Savonlinnan lyseon lukio, Taidelukio ja Aikuislukio saivat hankeavustusta yhteensä 80 298 euroa.

ChatSLN – Älyä opiskeluun! -hankkeessa vahvistetaan opettajien ja opiskelijoiden tekoälyosaamista käytännössä sekä tuotetaan ja levitetään uusia pedagogisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään ja testataan toimintatapoja, joiden avulla hyödynnetään tekoälyä lukio-opintojen etenemisen seurannassa ja tuen yksilöllisessä kohdentamisessa. Hankkeessa toteutetaan pilottiprojektina tekoälyä käsittelevä lukion opintojakso.

Tekoälyn nopean kehityksen seuraaminen koetaan lukiokoulutuksessa erittäin tärkeäksi. Hankkeessa vahvistetaan opettajien ja opiskelijoiden tietoisuutta ja ymmärrystä tekoälystä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Kehittämishankkeessa voidaan tehdä laitehankintoja yli 13 000 euron edestä. Laitteita käytetään osana virtuaalitodellisuuden mahdollistamaa ja tekoälyä hyödyntävää immersiivistä oppimista.

Immersiivinen opetus ja oppiminen tarkoittavat kokemuksellista ja moniaistillista oppimiskokemusta, jossa hyödynnetään aivojen oppimismekanismeja monipuolisesti. Opetuksessa voidaan hyödyntää pelillisyyttä ja tarinallisuutta sekä simulaatioita ja lisättyä- tai virtuaalitodellisuutta.

– Hanke edistää lukio-opiskelijoiden opiskelu- ja tulevaisuustaitoja. Savonlinnassa on lähdetty rakentamaan vahvaa digiosaamisen polkua aina varhaiskasvatuksesta lukioon, toteaa sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti.

Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostoja toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjiin sekä yritys- ja elinkeinoelämään. Hankkeen tuloksia ja kokemuksia jaetaan lukioiden kehittämisen LUKE-verkostossa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.