Hyppää sisältöön

Savonlinnan muuttovoitto painottui nuorempiin ikäluokkiin

Savonlinna saavutti vuonna 2021 suurimman muuttovoittonsa koko 2000-luvulla. Suurin nettomuuttovoitto kohdistui 0-59-vuotiaisiin ollen +183 henkilöä. Koko nettomuuttovoitto oli Savonlinnassa +216 henkilöä. Esimerkiksi 25-29-vuotiaissa nettomuuttovoitto oli +34 ja 0-14- vuotiaissa +35 henkilöä. Yli 75-vuotiaissa muuttovoitto oli vain +3 henkilöä. Savonlinnaan muutettiin eniten Helsingistä ja muista pääkaupunkiseudun kunnista sekä Joensuusta ja Lappeenrannasta.

Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin Savonlinnassa 2021

Savonlinna menetti vuosina 2017-2019 muuttotappiona -1 374 henkilöä, johtuen opettajakoulutuksen siirtymisestä Joensuuhun. Vuonna 2020 muuttoliike kääntyi positiiviseksi, jolloin kokonaisnettomuutto oli plussalla 14 henkilöä. Koko Etelä-Savon osalta kokonaisnettomuutto oli -405 henkilöä vuonna 2020.

Viime vuonna Savonlinna pääsi reilusti muuttovoittoiseksi kunnaksi, kokonaisnettomuutto oli voitollinen +216 henkilöä. Savonlinnan nousi kolmenkymmenen eniten muuttovoittoa saaneen kunnan joukkoon. Nämä muut muuttovoittokunnat ovat yliopistokaupunkeja ja niiden kehyskuntia. Lisäksi eniten muuttovoittoa saaneiden kuntien joukossa on Seinäjoki ja Savonlinna. Koko Etelä-Savon osalta muuttovoittoa oli viime vuonna +240 henkilöä. Mikkelissä oli muuttotappiota -124 henkilöä.

– Savonlinnan kaupungin elinvoimaisuuden eteen tehtyjen toimenpiteiden vaikutus näkyy muuttoliikkeen kääntymisenä positiiviseksi. Keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet koulutuksen ja osaamisen kehittäminen, Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen, yrityselämän investoinnit, työllisyyden kasvu ja toimivat palvelut. Kaupunki sai neuvoteltua lisää noin 700 ammattikorkeakoulutuspaikkaa, joka vaikuttaa siinä, että meillä on muuttovoittoa ikäryhmässä 20-29-vuotiaat, kun aikaisemmin tämä ikäryhmä on ollut reilusti tappiolla. Toinen merkittävä toimenpide on ollut teknologiapuistoon tulleet laboratoriot ja investoinnit sekä esimerkiksi Punkaharjulle tullut iso kertopuutehdasinvestointi. Lisätyöpaikkojen tuleminen ja työllisyyden parantuminen näkyvät erityisesti ikäryhmän 30-54-vuotiaiden erittäin voimakkaassa muuttovoitossa +84 henkilöä, kaupunginjohtaja Janne Laine toteaa.

Savonlinnan kokonaisnettomuutto vuosina 2017-2021

Savonlinnan muuttoliikkeen tilastot on koonnut Etelä-Savon maakuntaliitto.