Hyppää sisältöön

Savonlinnan peruskoulujen digitaitojen vahvistamiseen kehittämisrahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Savonlinnan kaupungille harkinnanvaraisen 60 200 euron valtion erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2022-2023.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa toteutetut tvt-taitojen, medialukutaitojen sekä ohjelmointiosaamisen kuvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden laajaalaisen osaamisen tavoitteisiin ja kuvaavat niitä taitotasoja, joita esi- ja perusopetuksen vuosiluokilla oppilaiden tulisi saavuttaa. Avustuksella tuetaan Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa toteutettujen hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten käyttöönottoa esi- ja perusopetuksessa.

Avustuksen tarkoituksena on perusopetuksen digitaalisten taitojen yhdenvertaisten edellytysten vahvistaminen Savonlinnassa, joka pinta-alaltaan on Suomen suurimpia kaupunkeja ja jossa kouluverkko on laaja ja maantieteellisistä syistä hajanainen. Avustuksen avulla edistetään sekä kehitetään ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät oppimisen laatua digitalisaation avulla ja opetussuunnitelman mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä sekä Uudet lukutaidot-kehittämisohjelman toteuttamista osaamiskuvausten mukaisesti. Hankkeella tuetaan digitaalisiin taitoihin liittyvän opetuksen toteutumista yhdenvertaisesti media- ja monilukutaidossa.

Hankkeen tavoitteina on vahvistaa ja yhdenvertaistaa oppilaiden oppimista, lisätä oppijoiden ohjelmointi-, tvt- ja medialukutaito-osaamista, vahvistaa opettajien osaamista ja tukea edellytyksiä oppimiskokonaisuuksien ja yhteissuunnitteluun sekä kehittää yhteistyötä eri koulujen välillä. Tavoitteena on myös vahvistaa kotien osallisuutta lasten oppimisen tukijoina sekä tuotosten ja osaamisen läpinäkyväksi tekeminen huoltajille.

Myönnetyllä avustuksella tullaan palkkaamaan esi- ja perusopetukseen yhteinen digiohjaaja koordinoimaan ja tukemaan asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Avustuksella tuetaan lisäksi Uudet lukutaidot-kehittämisohjelmassa toteutettujen hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten käyttöönottoa ja vakiinnuttamista esi- ja perusopetuksessa.

Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti pitää tärkeänä, että digitaalisten taitojen kehitystyötä kouluilla voidaan hankkeen avulla tukea aiempaa vahvemmin. Tämä mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen perusopetuksen kehittämisessä, vahvistaa alan osaamista ja sitä kautta myös turvaa opetuksen laatua.