Hyppää sisältöön

Savonlinnan uusi kaupunkistrategia vuosille 2022-2025 on valmisteilla

Kaupunginvaltuusto kokoontui strategiaseminaariin 23.8. käsittelemään kaupungin strategialuonnosta vuosille 2022-2025. Uudessa strategiassa tullaan panostamaan kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseen. Strategian valmistelutyö on aloitettu jo vuoden 2021 alussa asiantuntijatyöryhmien toimesta. Kuntalaiset pääsevät arvioimaan ja antamaan lausuntoja kaupunkistrategiasta syyskuussa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen pitää kaikkia kaupungin elinvoimaan liittyviä asioita tärkeinä uudessa strategiassa. Viime vuosina työpaikka- ja työllisyyskehitys alueella on ollut positiivista, suurteollisuus on investoinut ja lisännyt työpaikkoja.

– Meidän pitää huolehtia siitä, että täällä jo olevien yritysten toimintaedellytykset ja mahdolliset laajentumistarpeet voivat jatkossakin toteutua. Tarvitsemme kuitenkin edelleen lisää yrityksiä ja työpaikkoja Savonlinnaan. Meillä pitää olla valmius antaa tukea osaavan työvoiman rekrytointiin ja mahdollisiin täsmäkoulutuksiin. Luontevimmin voisimme jatkossa saada lisää työpaikkoja matkailusta ja sen ympärivuotistamisen tuomista mahdollisuuksista, toteaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.

– Strategisista painopistealueista koulutuksen ja osaamisen kehittäminen jatkuvan oppimisen, työelämäyhteistyön sekä koulutuspolkujen kautta on kaupungin tulevaisuuden menestyksen kannalta oleellista. Konkreettisena keinona strategian toteuttamisessa on tuntikehyksen nostaminen valtakunnalliseen keskiarvoon, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Uuden kaupunkistrategian osa-alueiden täytäntöönpano edellyttää, että kaupungin talous pysyy tasapainossa ennen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä 1.1.2023 alkaen sekä erityisesti sen jälkeen.

– Taloudellisen tasapainotilan säilyttäminen edellyttää valtuuston asettamien sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen sopeuttamistavoitteen toteuttamista vuoden 2022 loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sopeuttamisella varmistettaisiin se, ettei kaupungin talouteen jää pysyvästi 1.1.2023 alkaen noin 5 miljoonan euron suuruista rahoitusvajetta vuositasolla, kun hyvinvointialueiden rahoitus toimeenpannaan, kertoo talousjohtaja Arja Petriläinen.

Strategian valmistelun vaiheet

Asiantuntijatyöryhmät ovat työstäneet kevään 2021 aikana strategiaesityksiään, jotka työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit ovat esitelleet kaupungin johtoryhmälle kesäkuun alussa. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa 23.8. tulleiden muutosehdotusten jälkeen kaupungin johtoryhmä, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja muokkasivat vielä strategialuonnosta.

Kaupunginhallitus käsittelee luonnoksen kokouksessaan 30.8. Kun kaupunginhallitus on hyväksynyt strategialuonnoksen myös kuntalaiset pääsevät osallistumaan strategian valmisteluun. Lausuntoja voi antaa syyskuun aikana.

Visioksi tulevalle strategiakaudelle on luonnoksessa esitetty: “Savonlinna – lumoava kaupunki Saimaan sydämessä”. Kriittisiksi menestystekijöiksi on valittu seuraavat alueet:

  1. Yritysten toimintaympäristön kehittäminen
  2. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
  3. Liikenneyhteyksien parantaminen
  4. Asukaslähtöinen ja palveleva kaupunki
  5. Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen

Luonnoksessa esitetty visio ja kriittiset menestystekijät voivat muuttua vielä strategian valmistelun edetessä.