Hyppää sisältöön

Savonlinnan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen merkittävä valtionavustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatukseen 84 000 euroa ja perusopetukseen 418 000 euroa valtionavustusta koulutuksen eriarvoistumisen torjumiseksi. Rahoituksen avulla vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kohdentamalla tukea erityisesti niille kouluille, jotka sijaitsevat alueilla, joilla perheiden tilanne ja muut sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille.

Opetusministeri Jussi Saramo on myöntänyt 67,8 miljoonaa euroa tasa-arvorahoitusta osana Oikeus Oppia -ohjelmaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistäviin toimenpiteisiin.

Avustus mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän lasten ja nuorten oppimisen tukemisen ja auttaa vahvistamaan oppimista alueilla, joilla oppimistulokset uhkaavat jäädä matalammiksi. Esi- ja perusopetuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen (varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit, lastenhoitajat tai avustajat) ja lapsiryhmien kokojen pienentämiseen. Lisäksi tehostetaan lapsen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

– Avustuksen saaminen oli suuri helpotus tiukassa taloustilanteessa painivalle sivistystoimelle ja tuo päiväkodeille sekä kouluille välttämätöntä lisäresurssia lasten, oppilaiden ja perheiden tukemiseen, kertoo sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti.

Kunnilta ja kaupungeilta ministeriölle tulleen palautteen mukaan avustusta pidetään tärkeänä osana paikallisen tason työtä koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi. Hankkeilla on pystytty mahdollistamaan paikalliset tarpeet tunnistavia toimenpiteitä.

Avustus koskee vuosia 2021-2022. Valtionavustusta myönnettiin 117:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle yhteensä 24,6 miljoonaa euroa. Esi- ja perusopetuksen 181:lle järjestäjälle myönnettiin yhteensä 43,2 miljoonaa euroa.