Hyppää sisältöön

Savonlinnan varhaiskasvatukseen merkittävä valtionavustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatukseen 39200 euroa valtionavustusta digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Valtion erityisavustus on osa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021–2022.

Savonlinnan varhaiskasvatuksessa avustus kohdennetaan digiohjaajan palkkaamiseen siten, että Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksessa monipuolistuu ja se on pedagogisesti suunnitelmallista.

Hankkeen myötä kasvattajien taidot kehittyvät ja savonlinnalaisten varhaiskasvatusikäisten lasten oppiminen tieto- ja viestintäteknologisten taitojen, medialukutaitojen sekä ohjelmointiosaamisen alueilla tulee olemaan yhdenvertaista.

– Avustuksen saaminen oli suuri helpotus tiukassa taloustilanteessa ja mahdollistaa jatkumon helmikuussa 2021 käynnistetylle päiväkotihenkilöstön digitaidot –koulutukselle. Digitaitoihin liittyvä pedagoginen osaaminen on jäänyt muun kehittämistyön jalkoihin ja nyt se saadaan osaksi arjen pedagogiikkaa ja kaikkea toimintaa, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen.

Opetusministeri Jussi Saramo on myöntänyt yhteensä kaksi miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Valtionavustusta myönnettiin 22:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja 24:lle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle.