Hyppää sisältöön

Savonlinnan varhaiskasvatukseen valtion erityisavustuksia ja rahoitusta työhyvinvointiin

Savonlinnan kaupungin sivistystoimi on saanut valtion erityisavustuksia varhaiskasvatustoiminnan kehittämiseen ja kustannuksiin yhteensä yli 185 000 euroa. Avustuksilla palkataan varhaiskasvatuksen asiantuntijoita kehittämishankkeisiin ja kustannetaan varhaiskasvatusta pakolaislapsille. Lisäksi kaupunki on saanut varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen yli 30 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta avoimen päiväkodin ja avoimen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa selvitetään lasten ja perheiden tukitarpeita ja laaditaan avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämissuunnitelma Savonlinnan kaupunkiin.

Yhteistyössä Enonkosken kunnan kanssa Savonlinnan kaupunki aloittaa Valssi-pilottihankkeen alkuvuodesta 2023. Pilottihankkeessa tuetaan digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa. Kansallisesti yhtenäisiä laatukriteerejä ja järjestelmän käyttöä jalkautetaan päiväkoteihin osaksi varhaiskasvatuksen laatutyötä. Valssi-laatujärjestelmää kehittää Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja se avataan kaikkien Suomen kuntien käyttöön elokuussa 2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Savonlinnalle erityisavustusta myös ukrainalaisten pakolaislasten varhaiskasvatuksen kustannuksiin. Laskennallinen erityisavustus perustuu ilman kotikuntaa olevien pakolaislasten määrään kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa vuonna 2022. Avustuksella kannustetaan Suomen kuntia laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseen turvattomista oloista tulleille lapsille.

Savonlinnan kaupunki on saanut varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen työelämän kehittämisrahaa Kevalta (15 000 euroa) ja hankerahaa Työllisyysrahastosta (15 870 euroa). Koko vuoden 2023 kestävässä hankkeessa paneudutaan varhaiskasvatushenkilöstön yhteisölliseen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työhyvinvointihankkeesta tiedotetaan lisää hankkeen edetessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät erityisavustukset Savonlinnan varhaiskasvatustoimintaan:

  • Valtion erityisavustus avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämiseen, 22 160 euroa ajalle 1.1.2023–31.12.2023.
  • Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen, 55 497 euroa ajalle 1.1.2023–30.6.2024.
  • Valtion erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen, 107 457 euroa ajalle 4.3.2022–31.12.2022.