Hyppää sisältöön

Savonlinnan varhaiskasvatukselle Työelämän kehittämisrahaa

Savonlinnan kaupunki on saanut Kevalta Työelämän kehittämisrahaa 15 000 euroa. Raha myönnettiin varhaiskasvatushenkilöstön hyvinvointiosaamisen kehittämishankkeelle.

Hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatushenkilöstön hyvinvointiosaamista muun muassa omia vahvuuksia tunnistaen ja käyttäen sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä ja muutoskyvykkyyttä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on myös kehittää esihenkilöiden työkyky-, muutos- ja ihmisten johtamisen taitoja. Hankkeen yhtenä kehittämismenetelmänä käytetään jatkuvan parantamisen toimintatapaa. Henkilöstön hyvinvointiosaamista lisäämällä ja työhyvinvoinnin toimintatapoja parantamalla vähennetään työkykyriskiä, lisätään tuottavuutta ja vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi poissaolot valtakunnallisella tasolla ovat nousseet viimeisten vuosien aikana. Myös Savonlinnan varhaiskasvatushenkilöstön poissaolot ovat nousseet ja tähän ilmiöön on tartuttu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa eri toimenpitein. Poissaoloista johtuen erilaiset riskitekijät lisäävät pysyvän työkyvyttömyyden uhkaa, aiheuttavat henkilöstön vaihtuvuutta ja lisäävät kustannuksia. Näillä on vaikutusta koko varhaiskasvatushenkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

– Saatu hankeraha mahdollistaa jo hyvin yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon ja henkilöstöpalvelun kanssa tehdyn työhyvinvoinnin kehittämisen. Hanketta valmisteltaessa henkilöstöltä kysyttiin heidän näkemyksiään ja odotuksiaan työhyvinvoinnin kehittämiseen, sanoo varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen.

Hankkeen alussa tehdään varhaiskasvatuksen henkilöstölle lähtötilankartoitus oman työhyvinvoinnin kokemuksellisuudesta, esihenkilötyöstä sekä työn määrästä. Ulkopuolinen hanketyöntekijä toteuttaa muun muassa työpajoja henkilöstölle ja esihenkilöille parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja jakamiseksi.

– Uudessa kaupunkistrategiassa on yhtenä painopistealueena hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen. Tämän tavoitteen osalta olemme laatineet tavoitteet ja määritelleet vuosittain mitattavia mittareita. Hanke linkittyy keskeisesti strategiassa asetettuihin tavoitteisiin kokemuksellisuutta, hyvinvointiosaamista ja työkykyjohtamista kehittämällä, kertoo henkilöstöpäällikkö Susanna Laine.

Keva myönsi Työelämän kehittämisrahaa yhteensä 22 hankkeelle ympäri Suomea, rahoituksen kokonaismäärä oli 600 000 euroa. Kehittämisrahaa jaettiin nyt seitsemännen kerran.