Hyppää sisältöön

Savonlinnan varhaiskasvatuksen digitaitojen vahvistamiseen kehittämisrahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt harkinnanvaraisen 31 200 euron valtion erityisavustuksen digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2022-2023.

Myönnetyllä avustuksella edistetään varhaiskasvatuksessa olevien lasten edellytyksiä sekä ymmärrystä ja valmiuksia laaja-alaisiin osaamisalueisiin sisältyvissä medialuku- ja tieto- ja viestintäteknologisissa taidoissa sekä ohjelmoinnin osaamisessa. Avustuksella tuetaan lisäksi Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa toteutettujen hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten käyttöönottoa ja vakiinnuttamista varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstön digiosaamisen ja -pedagogiikan kehittämisen ja monipuolistamisen tavoitteena on taata lasten oikeus digitaaliseen osaamiseen. Lisäksi avustusta käytetään digiohjaajan mukana kulkevaan digitaalisen tuottamisen ja ohjelmoinnin välineistön hankkimiseen. Uudet lukutaidot kehittämisohjelma käynnistyi Savonlinnassa syksyllä 2021. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Savonlinnan kahdeksan päiväkotia.

Hankkeen tavoitteina ovat mm. lasten oman tekemisen ja tuottamisen vahvistaminen sekä oppimisen näkyväksi tekeminen, yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen digitaalisia tuotoksia toteuttaen, ohjelmointisosaamisen taitoja kehittäminen, digitutor-verkoston kokoaminen sekä Savonlinnan varhaiskasvatuksen monilukutaito- ja TVT -suunnitelman päivittäminen.

Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen pitää erinomaisena, että aiemmin saadulle kehittämistyölle saatiin nyt jatkoa. Tämä mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja vahvistaa alan osaamista.