Hyppää sisältöön

Savonlinnan varhaiskasvatus mukana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa toimintavuonna 2021-2022

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Oikeus oppia -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksemme laatua ja tasa-arvoa, edistää oppimisen tukea sekä luoda oppimiselle joustavampi alku. Savonlinna on saanut rahoituksen uusien lukutaitojen osaamisen alueiden kehittämiseen varhaiskasvatuksessamme.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman painopisteenä on sekä varhaiskasvattajien taitojen kehittäminen että lasten oma tekeminen ja tuottaminen. Kehittämällä varhaiskasvattajien taitoja vahvistamme lasten taitoja. Kehittämisohjelman avulla varhaiskasvattajat ja lapset yhdessä opettelevat medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnillista osaamista.

– Osaamista ja taitoja harjoitellaan leikkien sekä yhdessä tutkien ja toimien. Tämä edistää vuorovaikutusta ja toisten huomioimista, sekä samalla rohkaisee lapsia luovaan ilmaisuun. Lisäksi vastuullisuus ja turvallisuus niin välineiden, palveluiden kuin sovellustenkin käytön suhteen tulevat huomioiduksi, kertoo digiohjaaja Kati Roivio.

Savonlinnassa uusia lukutaitoja kehitetään yhteisen teeman kautta, joka on Saimaa. Saimaa-teeman ympärille toiminta muotoutuu lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan. Lasten mielestä Saimaa-teemaan liittyvät mm. kalat, metsä ja luonto, norpat sekä saaret ja laivat. Näitä ilmiöitä on tutkittu syksyn aikana perinteisin menetelmin havainnoimalla, tutkimalla ja kuvallisen ilmaisun avulla.

– Kevään aikana lapset mm. tuottavat yhdessä varhaiskasvattajien kanssa erilaisia digitaalisia tuotoksia tutustuessaan laitteiden ja välineiden käyttöön. Tuotos voi olla lapsen oivallus, joka saa digitaalisen muodon tai ryhmän pidempi yhteinen prosessi, kertoo Roivio.

Perinteistä käsillä tekemistä yhdistetään digitaaliseen tuottamiseen. Tehdään esimerkiksi digitarinoita, joihin yhdistetään lasten omia piirroksia ja ääniä. Lapsi on itse aktiivinen tutkija ja tuottaja aikuisen tuella – ei passiivinen kuuntelija ja sivustaseuraaja. Digivälineitä käytetään toiminnallisesti ja leikillisesti yhdessä. Toimintatapa on aktiivista, osallistavaa ja pedagogista.

Kehittämisohjelman myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat, teknologia tunnistetaan yhtenä oppimisteknologiana muiden työvälineiden rinnalla sekä arjen tapahtumia ja lasten onnistumisia saadaan jaettua monipuolisemmin huoltajille.

– Hankkeella palkatun digiohjaajan tekemän alkukartoituksen perusteella varhaiskasvatushenkilöstö tarvitsee koulutusta ja tukea digitaalisiin taitoihinsa. Tämä hankerahoitus tuli enemmän kuin tarpeeseen, toteaa varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen.