Hyppää sisältöön

Savonlinnassa harjoitellaan evakuointikeskuksen perustamista ja toimintaa kesäkuussa

Savonlinnan kaupunki järjestää yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa Savonlinnassa valmiusharjoituksen kesäkuussa. Eri yhteistyötahojen kanssa toteutettavassa harjoituksessa harjoitellaan paikallisen väestön evakuoimista.

Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on kaupungin ja viranomaisten normaalia ja lakisääteistä toimintaa. Varautumista myös harjoitellaan säännöllisesti. Uutta valmiuskeskusmallia on suunniteltu jo pidempään ja nyt sitä on tarkoitus testata.

– Valmius- ja evakuointikeskus on kunnan järjestämä tila, johon kuntalaiset voivat hakeutua erilaisissa häiriö-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Pelastuslaitos, sosiaali- ja terveyshuolto sekä kunta tekevät keskuksen käyttöönottopäätöksen ja vastaavat myös sen toiminnasta yhdessä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen valmiussuunnittelija Teemu Matilainen.

Valmius- ja evakuointikeskus voidaan joutua perustamaan esimerkiksi erilaisten sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien häiriöiden ja kuntalaisten suojaamiseen liittyvien tarpeiden vuoksi. Laajamittaisessa maastopalossa evakuointikeskus voi huolehtia pelastushenkilöstön huoltotarpeesta tai toimia kodistaan pois joutuneiden asukkaiden väliaikaisena asuin- tai turvapaikkana.

– Keskuksen perustaminen ei tarkoita uuden fyysisen tilan rakentamista, vaan olemassa olevien tilojen soveltamista keskuksen tarpeisiin. Keskuksen tulee olla energiaomavarainen vähintään 72 tuntia ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Onnettomuustilanteessa keskuksen toiminta pitää voida aloittaa 3–4 tunnin kuluessa ja 12 tunnin kuluessa sen tulisi toimia jo täydessä laajuudessa, Etelä-Savon pelastuslaitoksen vs. pelastusjohtaja Tuomo Halmeslahti toteaa.

Kesäkuun harjoituksen tavoitteena on harjoitella valmius- ja evakuointikeskuksen perustamista ja harjoituksessa mukana olevien ihmisten evakuoimista. Nyt toteutettava harjoitus on jatkoa edelliselle, vuonna 2017 järjestetylle evakuointiharjoitukselle, jossa varauduttiin vastaanottamaan Savonlinnaan muualta evakuoitavia.

– Harjoituksen tarkoitus on kehittää toimintakykyä myös väestön evakuoimiselle sekä väestönsuojelulle eri viranomaisten yhteistyönä. Harjoituksessa testataan myös väestönsuojien käyttöä. Tällä tavalla on valmius huolehtia väestön hyvinvoinnin turvaamisesta kaikenlaisissa riskitilanteissa. Evakuointia oli tarkoitus harjoitella jo pari vuotta sitten, mutta korona toi muut kiireet ja harjoitusta päätettiin siirtää, kertoo Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine.

Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat tarvittaessa evakuoida eli siirtää väestöä, normaaliajan häiriö- ja onnettomuustilanteissa tai poikkeusoloissa, jos väestöä ei kyetä muilla tavoin suojaamaan. Pelastuslaitos käynnistää tarvittaessa evakuointien toteutuksen yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Väestöä suojataan sotilaallisen uhkan lisäksi esimerkiksi kemikaalionnettomuuksissa ja säteilyvaaratilanteissa. Tällöin ensisijainen suojautumistapa on yleensä rakennuksen sisälle suojautuminen. Poikkeusoloissa suojautumista varten taloyhtiöissä, työpaikoilla, kouluissa ja laitoksissa on omat väestönsuojansa. Pientaloissa suojaudutaan yleensä omaan kotiin.

Jatkossa kuntien valmius- ja evakuointikeskukset tulevat olemaan osa väestönsuojelun kokonaisuutta. Asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi niistä informoidaan tarkemmin vasta, jos evakuointitilanteeseen päädyttäisiin. Mahdollisessa onnettomuus- tai kriisitilanteessa viranomaiset ohjeistavat aina asukkaita, kuinka heidän tulee toimia.