Hyppää sisältöön

Savonlinnassa kulttuuripääkaupunkihanke sai voimallisen jatkon, S creatives järjestää Savonlinnan luovat alat uusiksi

Savonlinnassa kulttuuri- ja luovat alat eivät jää nyt syrjään. Vuosien 2022-2023 aikana kehitetään pysyviä rakenteita luoville aloille ja käynnistetään koordinoitu yhteistoiminta. Huhtikuisena lauantaina koolle kokoontui yli 50 luovan alan ammattilaista tapaamaan ja ideoimaan, kuinka alan yhteistyötä voisi paikallisesti kehittää.

Savonlinnassa parhaillaan käynnistettävä S creatives -toiminta hakee valtakunnallisestikin vertaistaan, kun tavoitteena on toimia alueen kaikkien luovien alojen edunvalvojana ja kokoajana tulevaisuudessa. Pysyvään toimintaan tähtäävä S creatives saa vetoapua opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisesta avustuksesta. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa luovien alojen arvostusta, tukea ammattilaisia ja lisätä alan yhteisöllisyyttä Savonlinnan seudulla. Savonlinnan kaupungin hallinnoiman kaksivuotisen hankkeen yhtenä tarkoituksena on alueen luovan potentiaalin esiin nostaminen yhdessä luovan alan toimijoiden kanssa.

Savonlinnassa kartoitettiin viime syksynä luovan alan ammattilaisia. Kulttuuritoimi yhdessä kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa lähestyi tuolloin 275:ää luovan alan ammattilaista ja kutsui keskustelemaan alan tilanteesta. Tarpeita ja toiveita kuunneltiin huolella. Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku sekä Savonlinnan alueen kasvava kiinnostus taiteilijoiden parissa herätti monen toimimaan. Luovan alan toimijat perustivat uuden yhdistyksen edistämään alan asioita paikallisesti. Pääkonttori ry edistää ja kehittää ammattimaista luovien alojen toimintaa Savonlinnan seudulla ja toimii pysyvänä taustaorganisaationa yhteistoiminnalle. Syntyi S creatives, joka pyrkii nostamaan savonlinnalaisen kulttuurin ja taiteen asemaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Kaksivuotisen hankkeen aikana kehitetään Savonlinnan seudun kulttuuri- ja luoville aloille yhteisiä tiedotuskanavia, konseptoidaan uusia yhteiskäyttötiloja, avataan luovan alan osaamista alueen yrityksille ja kehitetään Savonlinnaan luovien alojen kaupunkifestivaalia. Toiminnan alkaessa käynnistyy paitsi säännölliset tapaamiset kulttuuri- ja luovilla aloilla, alan sisäisen keskustelun lisäksi avataan ajankohtaisia asioita myös vuosittain julkisessa Savonlinnan kulttuurifoorumissa. S creativesin verkkosivulla tullaan nostamaan esiin seudun luovan alan osaajia, tiloja, koulutusta ja vuosien 2022-2023 aikana selvitetään myös digitaalisten palvelutuotteiden mahdollisuuksia luoville aloille.

Toiminta käynnistyi Savonlinnassa huhtikuun lopulla

Savonlinnan vanhoilla veturitalleilla kävi huhtikuisena lauantaina kuhina, kun luovan alan ammattilaiset kokoontuivat tapaamaan toisiaan ja kehittämään S creativesin keskeisimpiä sisältöjä. Paikkakunnan kokoon nähden Savonlinnan seudulla vaikuttaa huomattava määrä ihmisiä, jotka harjoittavat luovia aloja elinkeinonaan, työskentelevät koulutettuna ammattilaisena tai vaikuttavat muutoin vahvasti alalla. S creatives kokoaa yhteen niin kuvataiteilijat, kuvittajat, muusikot, kirjailijat, muotoilijat, esiintyvät taiteilijat, elokuvateatterit, tapahtumatekniikan kuin vaikkapa media-alan.

S creativesin projektipäällikkö, muotoilija Veera Kolehmainen näkee myös luovan alan toimijoiden ja kaupungin välisen yhteistyön hedelmällisenä.
– Täällä on alan sisällä tehty pitkään töitä ja mahdollisuuksia on vaikka mihin. On tärkeää, että kaupunki on mukana hankkeessa yhdessä luovien alojen kanssa. Olen erityisen iloinen, että nämä mahdollisuudet ovat alkaneet avautua pikkuhiljaa kulttuurikentän ulkopuolellekin.

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n erikoisasiantuntija Pellervo Kokkonen painottaakin työllisyysnäkökulmaa, koulutusta ja kansainvälisyyttä:
– Savonlinnassa kulttuuri ja luovat alat työllistävät huomattavasti, ja näiden ammattilaisten joukossa on myös koulutustasoltaan ja kansainväliseltä kokemukseltaan häkellyttävän osaavia ihmisiä. On hyvä, että se osaaminen pääsee nyt esille.

Pääkonttori ry:n puheenjohtaja Kaisa Turtiainen on silmin nähden ylpeä Savonlinnan luovan alan osaajista. Pääkonttori on yksi syy siihen, että toiminnasta voidaan tehdä pysyvää.
– Tarkoitus on muuttaa suuntaa luovien alojen suhteen täällä pysyvästi ja yhdistys on koonnut jo nyt mielettömän upeita ammattilaisia yhteen. Yhdessä voimme olla niin paljon enemmän.

Lisätietoja: www.screatives.fi