Hyppää sisältöön

Savonniemeen suunniteltu matkailuinvestointihanke etenee

Savonlinnan kaupunki ja Savon Mafia Oy ovat viemässä eteenpäin 15 miljoonan euron Savonniemen alueen matkailuinvestointihankkeen suunnittelua ja toteutusta. Alueen yhteistoimintasopimus on menossa teknisen lautakunnan käsittelyyn ja sen jälkeen kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi. Kaupungin roolina investointihankkeessa on rakentaa rannan puistoalueet ja ulkoilureitti.

Alueen varsinainen rakentaminen alkaa vaiheittain ensi vuoden syksyllä, mikäli asemakaavoitus etenee suunnitellusti. Koko investointihankkeen arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitteena on luoda Savonlinnasta entistä vetovoimaisempi matkailukohde rakentamalla keskustan alueelle uutta, korkeatasoista majoituskapasiteettia ja viihdepalveluita.

– Investointihankkeella on erittäin suuri merkitys Savonlinnan kaupunkikeskustan sekä matkailun vetovoiman vahvistamiseen. Hanke tuo toteutuessaan noin 50 000 uutta matkailijaa alueelle sekä ympärivuotistaa Savonlinnan matkailua. Samalla investointihanke voisi toimia mahdollisen Savonlinnan kaupunkipuiston sekä Unescon maailmanperintöhankkeen yhtenä porttina, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Alueelle tutkitaan noin 4000-6000 k-m² rakennusmahdollisuutta. Alueelle selvitellään myös loma-asumista palvelevien toimintojen, kuten ravintola- ja hyvinvointipalvelut, sijoittumismahdollisuutta alueelle. Alueelle toteutettava kevyen liikenteen väylä palvelee kaikkia kaupungin asukkaita ja matkailijoita sekä kehittää kaupungin ympäri kulkevaa kevyen liikenteen verkostoa. Kaupunki toteuttaa alueen kevyen liikenteen väylät kaupunginvaltuuston 15.6.2020 § 34 hyväksymien edellytysten mukaisesti koko investointihankkeen toteutuessa. Rahaa kevyen liikenteen väylään on varattu kaupungin investointibudjetissa miljoona euroa.

Huvilan rakennus sijaitsee nyt kaavoitettavalla alueella. Savon Mafia Oy on ostanut Huvilan rakennukset Savonlinnan Yritystilat Oy:ltä. Sopimusalueen maa- ja vesialueet ovat kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Sopimusalueen rakennukset ja rakennelmat Savon Mafia Oy toteuttaa kaavamuutoksen vahvistuttua kaupungin vuokraamalle alueelle.

Matkailuinvestoinnin on arvioitu olevan kokonaisuudessaan noin 15 miljoonaan euroa ja tuovan noin 30 uutta työpaikkaa. Hankkeen on arvioitu tuovan noin 25 000 yöpymisvuorokautta ja noin 50 000 kävijää. Alueelle tulisi noin 70 huonepaikkaa lisää.

– Hanke on edennyt mukavassa myötätuulessa kaupungin kanssa ja molemmilla osapuolilla on vahva tahtotila saada matkailuinvestointi toteutettua. Toteutuessaan hanke elävöittää Savonniemen alueen, lisää kaupungin ympärivuotista vetovoimaa sekä kaupunkilaisten viihtyvyyttä, kertoo Savon Mafia Oy:n toimitusjohtaja Janne Kupiainen.