Hyppää sisältöön

Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus 2018 on valmistunut

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointisuunnitelman ja antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa esitellään arvioinnin tulokset.

Kaupungin alijäämä vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli -4,9 milj. euroa. Valtion tekemät valtionosuusleikkaukset ja verotulojen raju aleneminen, ovat syöneet kaupungin tulopohjaa. Tämän lisäksi menoja lisää sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. Kuntakonsernin osalta kaupungin osuus tytäryritysten tappiosta oli noin 610 000 euroa.

Savonlinna täyttää jo lähes kolme kriisikuntakriteeriä neljästä vuonna 2018 vuoden 2022 laskentamallilla tarkasteltuna. Mikäli ennusteet toteutuvat ja alijäämäinen talouskehitys jatkuu, kriisikuntaehdot täyttyvät.

Tarkastuslautakunta näkee tilanteen huolestuttavana; ollaanko menossa kohti kriisikuntaa vai ollaanko tekemässä korjaavia toimenpiteitä. Savonlinnan päättäjien on kyettävä muodostamaan yhteinen näkemys vallitsevasta taloustilanteesta ja sitouduttava korjaaviin toimenpiteisiin.

Vuoden 2018 arviointikertomuksen osalta tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, miten kaupungin talouden kiristynyt tilanne vaikuttaa kuntalaisten palvelujen saatavuuteen. Huomio kiinnittyy myös siihen, että henkilöstön vähyys ja uupumus/sairauspoissaolot ovat riski kaupungin palvelutuotannolle.
Miten varmistetaan mm. lakisääteisten palveluiden saatavuus yhdenvertaisesti eri puolilla laajaa kaupunkia?

Tarkastuslautakunnan mielestä kumppanuuspöydät ovat tarjonneet kuntalaisille hyvän mahdollisuuden vaikuttaa alueensa toimintaan. Haasteista huolimatta kaupunkilaiset ovat kansalaistoiminnan avulla tehneet erinomaista työtä Savonlinnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarkastuslautakunta on 27.5.2019 luovuttanut vuoden 2018 arviointikertomuksen kaupunginvaltuuston edustajille.

Arviointikertomus 2018 (pdf)