Hyppää sisältöön

Teknologiapuiston kehittämiseksi neuvotellaan yhteistyösopimus

Teknologiapuisto Nohevan tutkimus, tuotekehitys ja koulutus luovat edellytyksiä kansainvälisessä kilpailussa menestyvälle teollisuudelle. Savonlinnan kaupungilla on erilliset kahdenkeskeiset sopimukset Nohevassa toimivien Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Tänään on neuvoteltu yhteistyösopimuksen laatimisesta eri osapuolten välille teknologiapuiston kehittämistoimenpiteiden eteenpäin viemiseksi.

Luken pääjohtaja Johanna Buchert, Xamk:in kehitysjohtaja Kalevi Niemi, Aalto-yliopiston dekaani Kristiina Kruus, kaupunginjohtaja Janne Laine ja Savonlinnan kesäyliopiston rehtori Hanna-Riikka Karjalainen ovat neuvotelleet yhteistyösopimuksen laatimisesta eri osapuolten kesken.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on teknologiapuisto Nohevassa Kuitulaboratorio, jätevesien käsittelyn laboratorio sekä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa mikroselluloosalaboratorio. Näiden laboratorioiden ja insinöörikoulutuksen avulla luodaan edellytyksiä erityisesti Savonlinnassa sijaitsevan paperi-selluloosa- ja jätevesiteknolgiateollisuuden vahvistumiselle. Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on teknologiapuistossa biotuotetekniikan, sähkö- ja
automaatiotekniikan ja teollisen puurakentamisen AMK-insinöörien koulutuslinjat. Aalto-yliopistolla on teknologiapuistossa työelämäprofessuuri ja lisäksi on kehitetty polkuopintoja biotuotetekniikan insinöörikoulutuksesta diplomi-insinöörikoulutukseen. Luonnonvarakeskuksella on teknologiapuistossa kasvullisen lisäyksen laboratorio sekä professuuri.

Teknologiapuistoon on parhaillaan valmistumassa Luonnonvarakeskuksen aineistopalvelu- ja kasvatustilat sekä Xamk ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän rakennuttamana teollisen puurakentamisen tutkimuslaboratorio. Luonnonvarakeskuksen laajennuksen kokonaisinvestointi on n. 4 miljoonaa euroa. Teollisen puurakentamisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion kokonaisinvestointi on n. 15 miljoonaa euroa. Tällä laboratoriolla vahvistetaan erityisesti Savonlinnassa sijaitsevan Suomen suurempiin kuuluvan mekaanisen metsäteollisuuden tutkimus-, tuotekehitys- ja testaustoimintaa.

– Kehittämistyötä pitää tehdä pitkällä sihdillä. Näin Kuitulaboratorion ympärille rakentuneessa ekosysteemissä on tehty. Jos hoksaa puun monimuotoiselle hyödyntämiselle perustuvan uuden, myös teollisen mittakaavan arvoketjun mahdollisuudet, niin olemme vasta uuden alussa, kertoo Xamk vararehtori, kehitysjohtaja Kalevi Niemi.

Parhaillaan valmistelussa ja neuvottelussa on uuden toimitilahankkeen sekä sähköteknisen laboratorion investointi teknologiapuisto Nohevaan. Mahdollisesti tulevaisuudessa myös elektroniikan testauslaboratorio siirretään rakennettavan sähköteknisen laboratorion yhteyteen. Näillä laboratorioilla luodaan edellytyksiä Savonlinnassa sijaitsevan Itä-Suomen suurimman sähkömekaanisen ja elektroniikkateollisuuden keskittymän kasvulle. Lisäksi korkeakoulu- ja tiedeministerin kanssa neuvotellaan Savonlinnan teknologiapuisto- ja korkeakoulukeskusmallista, johon on esitetty 6 miljoonan euron pilottihankerahoitusta.

Yhteistyötahot tapaavat vuosittain, jolloin neuvotellaan teknologiapuiston kehittämissuunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden eteenpäin viemisestä. Tarkoitus on solmia kaikkien osapuolten kanssa yhteistyösopimus.

– Savonlinnassa Luken erityisenä painopisteenä on metsäpuiden kasvullinen lisäys, jota hyödyntämällä metsänjalostuksen tulokset saadaan täysimääräisesti edistämään niin puuntuotantoa kuin hiilensidontaa ja metsien terveyttä, toteaa pääjohtaja Johanna Buchert.

Kaupunginjohtaja Janne Laine kiittelee yhteistyötahoja siitä, että erityisesti viime vuosina teknologiapuisto on kasvanut uusilla laboratorioilla, insinöörikoulutuksella ja professuureilla palvelemaan paremmin yrityselämää.

Teknologiapuistossa on valmistumassa viides laboratorio, kaksi professuuria, n. 200 insinööriopiskelijaa, uutta tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöä on palkattu n. 30 henkilöä.

Savonlinnassa 4.7.2022