Hyppää sisältöön

Tietotekniikan opinnot ovat täydessä vauhdissa – Jyväskylän yliopiston opintoja voi jatkossa suorittaa Savonlinnassa maisteritutkintoon saakka

Savonlinnan kaupungin, Savonlinnan kesäyliopiston, Itä-Savon yliopistosäätiön, Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan sekä Etelä-Savon ELYn yhteistyönä pilotoidaan tietotekniikan koulutusmallin luomista ja yliopiston tutkinto-opintojen suorittamista Savonlinnassa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua Jyväskylän yliopiston tietotekniikan maisteritutkintoon ja suorittaa sen kokonaan etänä Savonlinnasta käsin ensi vuodesta alkaen. Opetus on Jyväskylän kampuksen opetukseen integroitua etä- ja verkko-opetusta.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua Jyväskylän yliopiston tietotekniikan maisteritutkintoon ja suorittaa maisterin tutkinnon kokonaan etänä Savonlinnasta käsin ensi vuodesta alkaen. Maisteriopintoihin pääsyvaatimuksena on hyvät tiedot aiemmista opinnoista, väyläopinnot ja 9 opintopisteen verran muita tietotekniikan opintoja. Keväällä 2022 aloittavalle ryhmälle järjestetään paikallisesti opintojen tukipalveluja ja ohjausta Savonlinnassa.

Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja – ARKO-hanke käynnistyi lokakuun alussa 2020 ja sen ensimmäiseen 16 opintopisteen tietotekniikan väyläopintokokonaisuuteen ilmoittautui 45 opiskelijaa, joista mukana on vielä 38 aktiivista opiskelijaa. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti Savonlinnan seudulta.

– Hienoa, että pilotointi on edennyt lähes suunnitelmien mukaisesti. Opiskelijamäärä on ollut odotettua suurempi, kertoo tietotekniikan professori Timo Tiihonen Jyväskylän yliopistosta.

Elo-syyskuussa 2021 aloittaa uusi väyläopintoryhmä kesäyliopistolla. Opintoihin voi ilmoittautua nyt mukaan. Opinnot on aikataulutettu yliopiston tutkinto-opiskelijoiden aikatauluihin, mutta opintoja voi hajauttaa kahdelle lukukaudelle.

– Suurin osa opiskelijoista opiskelee työn ohessa. Perhe-elämän, opiskelun ja työn yhteensovittaminen on koettu haastavaksi, mutta toisaalta myös palkitsevaksi. Tehtävien valmiiksi saaminen, oppiminen ja opintojen eteneminen ovat motivoineet pitkistä päivistä selviytymiseen, kertoo projektipäällikkö Merja Hämes Savonlinnan Kesäyliopistolta. Väyläopinnot ovat loistava mahdollisuus uranvaihtoon ja oman osaamisen kehittämiseen, hän jatkaa.

– Tietotekniikan osaajista on iso pula yrityselämässämme ja kaupungin tavoitteena on lisäksi vahvistaa ohjelmistotekniikka-alan yrityskeskittymää Savonlinnassa. On erittäin tärkeää, että olemme saaneet vahvan ammattikorkeakoulukampuksen lisäksi Aalto yliopiston sekä Jyväskylän yliopiston toimintaa teknologiapuistoon ja kehittämään siten yrityselämäämme. Kiitoksia Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnalle, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Yrityksille räätälöityjä koulutuksia

Tutkintokoulutukseen tähtäävien väyläopintojen lisäksi ARKO-hanke tarjoaa alueen yrityksille räätälöityjä tietotekniikan alan täydennyskoulutuksia. Koulutuksia järjestetään syksystä 2021 alkaen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Räätälöidyillä koulutuksilla pyritään vastaamaan alueen osaamistarpeeseen.

– Jyväskylän yliopisto pyrkii pilotoimaan yrityksille räätälöityjä täsmäkoulutuksia Savonlinnassa ensi syksystä alkaen, mikäli riittävää kiinnostusta löytyy. Informaatioteknologiaa hyödyntävien yritysten toiveita koulutustarpeista toivottaisiinkin lisää, kertoo Timo Tiihonen.
Yritykset voivat kertoa koulutustarpeitaan Savonlinnan kesäyliopistolle.

Hanketta rahoittavat Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelma, Savonlinnan kaupunki ja Itä-Savon yliopistosäätiö. Paikallisista yrityksistä ANDRITZ Oy, Blue Lake Communications Oy, Savox Communications Oy Ab, Maestro ja Visma Tampuuri Oy ovat sitoutuneet tukemaan hanketta.