Hyppää sisältöön

Tyytyväisyys Savonlinnan varhaiskasvatukseen kasvoi viime vuodesta

Savonlinnalaisten vanhempien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen on kasvanut. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin helmi-maaliskuussa. Kysely kohdennettiin varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten huoltajille. Tulokset ylittivät varhaiskasvatukselle asetetun tavoitteen.

Tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1-5. Varhaiskasvatukselle asetettu tavoitetulos oli 4,4, joka oli vuoden 2018 kyselyssä saavutettu tulos. Tämän vuoden tulos ylitti tavoitteen ollen 4,53.

Kyselyn vastausprosentti vaihteli päiväkodeittain ja jäi alle 20%. Vastausprosentti oli samaa tasoa myös viime vuonna toteutetussa kyselyssä.

Tämän vuoden kysely oli lähes samanlainen edelliseen vuoteen verrattuna, joten kyselyt ovat keskenään vertailukelpoisia. Kyselyn sisältö pohjautui varhaiskasvatussuunnitelmaan. Väittämillä kartoitettiin varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen asioiden ja lupausten toteutumista päivittäisissä toiminnoissa, joita olivat muun muassa kasvattajien toimintatavat ja ammattitaito sekä lapsen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin.

Uuden kyselyn tulokset osoittavat parannusta tapahtuneen kaikilla osa-alueilla. Kasvattajat saavat erityisen paljon kiitosta.

– Kyselyn vastausten mukaan kasvattajiemme toimintatapa on lasta kunnioittava. Meillä on sitoutunut ja ammattitaitoinen, osaava henkilöstö, iloitsee varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen.

Palvelun järjestämisen näkökulmasta tulokset osoittavat, että 92 prosentille vastaajista varhaiskasvatuspaikka järjestyi ensisijaisesti haetusta yksiköstä. Lisäksi 97 prosenttia huoltajista sai sovittua hoitoajat myös äkillisissä muutostilanteissa.

Kyselyn tuloksissa keskeisimmiksi kehittämisen kohteiksi nousivat toiminnasta tiedottaminen, liikunnan lisääminen ja lasten mahdollisuus vaikuttaa perustoimintoihin.

Tässä kyselyssä huoltajia pyydettiin kertomaan asioita, joita he pitävät varhaiskasvatuksessa tärkeänä. Eniten mainintoja sai turvallinen kasvuympäristö (”Voin jättää levollisin mielin lapseni päiväkotiin.”) sekä huoltajien odotukset kasvattajia kohtaan. Huoltajat pitävät tärkeänä kasvattajien herkkyyttä, läsnäoloa, ammattitaitoa ja lapsen arvostamista. Tämä huoltajien mielipide on huomioitu päivitetyssä seudullisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa, joka otetaan käyttöön 1.8.2019.

– On hienoa, että huoltajille ei kelpaa millainen tahansa kasvattaja vaan heillä on odotuksia kasvattajia kohtaan, koska tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksen keskeisin laatutekijä on aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus, kertoo Sairanen.

Laadun ylläpitämiseksi varhaiskasvatuksessa on satsattu muun muassa henkilöstön ja esimiesten koulutuksiin sekä yhteiseen pedagogiseen keskusteluun.

– Varhaiskasvatuksessa tehty kehittämistyö näkyy tämänkin vuoden tuloksissa, ja kiitos siitä kuuluu esimiehille ja henkilöstölle, Sairanen sanoo.