Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustusta Savonlinnan nuorisotyöhön, yläkouluille ja lukioihin

Savonlinnan kaupungin sivistystoimi on saanut useita valtionavustuksia, joilla mahdollistetaan työntekijöiden palkkaaminen nuorisotyöhön ja nuorten ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön vuosina 2023–2024. Avustuksia saatiin yhteensä yli 215.000 euroa.

Koronarajoitusten jälkeen on Savonlinnassa noussut esiin erityinen huoli nuorten hyvinvoinnista. Hankerahoituksella pystytään tukemaan nuoria sekä koulussa että vapaa-ajalla.

Tehostetun nuorisotyön hankkeessa kehitetään Savonlinnan kaupungin liikkuvaa ja jalkautuvaa nuorisotyötä ja mahdollistetaan nopea reagointi nuorten häiriökäyttäytymiseen ja pahoinvointiin laajan kaupungin eri osissa. Hankkeessa valmistuu Savonlinnaan nuorisotyön toimintamalli kriisitilanteisiin.

– Savonlinnassa on vahvasti lähdetty strategian mukaisesti satsaamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Nyt saadut avustukset, yhdessä valtuuston talousarviossaan nuorisotyöhön kohdentaman lisäresurssin kanssa, antavat vahvan tuen ja kertovat määrätietoisesta ponnistelusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen, toteaa sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti.

Koulunuorisotyössä tuetaan myös Ukrainasta sodan vuoksi Suomeen saapuneiden nuorten integroitumista kouluyhteisöön. Valtion erityisavustusta käytetään lisäksi yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja nuorten mielenterveyden tukemiseen ennaltaehkäisevästi keskusta-alueen yläkouluissa ja Savonlinnan Taidelukiossa. Lyseon lukiossa on jo käynnissä ESR-rahoitteinen hyvinvointihanke.

Sivistystoimi on saanut hankerahaa myös Savonlinnan lukioiden laatukäsikirjatyöhön. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Mikkelin lukioiden kanssa ja toimitaan yhtenä osapuolena Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeessa, jota hallinnoi Kuopion kaupunki.

Valtion erityisavustukset ja käynnistyvät hankkeet:

  • Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseksi. Rahoittaja Itä-Suomen AVI, 55 000 euroa. Hanke: Meidän koulu – Nuorisotyö Savonlinnan peruskouluissa 1.1.2023–31.12.2024.
  • Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen. Rahoittaja Itä-Suomen AVI, 35 000 euroa. Hanke: Tehostetun nuorisotyön kehittäminen Savonlinnassa. 1.1.2023–31.12.2023
  • Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen. Rahoittaja opetus- ja kulttuuriministeriö, 59 233 euroa. Hanke: Hyvinvoinnin vuosikello -toimintamallin vakiinnuttaminen Savonlinnan yläkouluissa ja Taidelukiossa 1.1.2023–31.12.2023.
  • Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen. Rahoittaja Opetushallitus, 66 150 euroa. Hanke: Savonlinnan lukiokoulutuksen laatukäsikirjat 19.12.2022–31.7.2024.